यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

Preeti to Nepali Unicode Converter


Preeti to Nepali Unicode Converter

Online preeti to unicode converter is the easiest way to type in convert your preeti or kantipur font to unicode font. This Nepali unicode is widely usable in any meida, machine or browser. This can be use in chatting, emailing and many others.


तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्:

माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस् :