अब विदेशबाट आउनेले सुटुक्क सामान ल्याउन नपाउने

विदेशबाट नेपाल फर्किनेहरुले पहिले टन्नै सामान घरायासी प्रयोगका लागि भन्दै ब्यागमा कोचेर लान पाउँथे। तर अब त्यसो गर्न नपाइने भएको छ। आइतबारदेखि भन्सार विभागले सबै स्थल नाकामा र हवाई नाकामा समेत सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउने सबैलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ। विदेशमा बसेर आउनेले सय रुपैयाँभन्दा माथिका कुनै न कुनै सामान ल्याइहाल्छन् भनेर एयरपोर्टमा नेपाल भित्रिने सबै यात्रुलाई संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भर्न अनिवार्य गरिएको छ। तपाईँ सामान ल्याउनु्स् वा नल्याउनुस्, फाराम भर्नैपर्छ, भर्दिन भन्न पाइन्न। कस्तो हुन्छ त यो फाराम ? हेर्न भित्र आउनुस्-

संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्रको नमूना। ठूलो पारेर हेर्न फोटोमा क्लिक गरे हुन्छ


अनि त्यसो भए के सबै सामानको कर तिर्नुपर्छ त ?
हैन, सबैको तिर्नुपर्दैन। भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार निजी गुन्टा झिटी भारीको सुविधा खारेज गरिएको छैन। त्यो भनेको के भनेर अचम्ममा पर्नु भो ? एक सय ८० दिन विदेशमा बस्ने नेपालीले आफूले प्रयोग गरेको एकसरो सामान कर नतिरी ल्याउन पाउँछन्। के कस्ता सामान ल्याउन पाउने हुन् त ? हेर्नुस् सूचि-

बिदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुका सम्वन्धमाः (१) नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोगका देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान ल्याउँदा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुनेछः
(क) लुगाफाटा, बरबिर्छ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामानहरु,
(ख) औषधी उपचार गराई फर्केका विरामीले ल्याएका औषधीहरु,
(ग) शारीरिक अशक्त यात्रुले सहाराको रुपमा प्रयोग गरेका सामान,
(घ) सुन तथा सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चाँदी तथा चाँदीको गहना पाँचसय ग्रामसम्म र तीस हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहरात जडित साथमा ल्याएको गहना गुरिया,
(ङ) घडी, स्टिल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोवाइल फोन, पेन ड्राइभ एक एक थान,
(च) बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक थान,
(छ) पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्य प्रकारका सामानहरु एक एक थान
(जस्तैः डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने सामान्य यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीको खेलकुद सम्बन्धी सामान जस्तै फुटबल, भलिबल, बैडमिन्टन सेट, गवैयाको सामान्य बाजा जस्तै– गितार हार्मोनियम, तबला, जस्ता सामानहरु)।
(ज) चार किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार।
(झ) मदिरा १.१५ लिटरसम्मको बोतल एक।
तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका खण्ड (झ) मा उल्लिखित सामान बाहेक यस उपदफामा उल्लिखित अन्य सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी स्वीकृति दिन सक्नेछ। खण्ड (झ) मा उल्लिखित मदिरा तोकिएभन्दा वढी परिमाणमा ल्याएमा वढी परिमाण जति जफत हुनेछ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने कुन कुन सामानका भन्सार (कर) लाग्छ ?
नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोजनका देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा लाग्ने महसुल तिरी ल्याउन पाउने छन्। यस्ता मालसामान आफू आउनु अघि वा पछि चलान गरेको भएमा आफू नेपाल प्रवेश गरेको मितिले तीन महिनाभित्र भन्सार गोदाममा दाखिल भैसकेको हुनु पर्नेछ।
(क) टेलिभिजन, म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ्ग मेशिन, पंखा, रेडियो, सि.डि. प्लेयर, भि.सि.डि. प्लेयर, डि.भि.डी. प्लेयर, भिडियो क्यामरा र कम्प्युटर एक एक सेट।
(ख) शरीरमा लगाउने लुगाफाटा, जुत्ता, कष्मेटिक्स आदि बढीमा पन्ध्र थान।
(ग) घरायसी प्रयोगका सामान्य किसिमका उपकरण (मिक्सर, जुसर, सिलाइ मेशिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकर जस्ता) दुई/दुई थान।
(घ) दश किलोग्राम सम्म खाद्य परिकार।
(ङ) व्यवसायिक पेशामा लागेका (डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता) यात्रुको दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान दुई/दुई थान।
(च) खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका सामान बाहेक नितान्त घर व्यवहारमा आवश्यक पर्ने सामान बढीमा दुई दुई थान।
तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका यस उपदफामा उल्लिखित सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी लाग्ने समदरको महसुल लिई जाँचपास गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि बिताई फर्केका यात्रुले आफू पुगेको ठाउँबाट उपदफा (२) बमोजिमका सामान आफूसाथ ल्याएमा वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि पठाएमा निम्न बमोजिमको मूल्यसम्ममा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिइनेछ र त्यस्तो मालसामानको प्रज्ञापनपत्र नभराई छुट्टै अभिलेख राखी जाँचपास गर्न सकिनेछ। छुट सीमाभन्दा बढी मूल्यको सामान भएमा बढी मूल्यमा प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(क) छ महिनाभन्दा बढी एक वर्षसम्म विदेशमा बसी फर्केमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) एक वर्षभन्दा बढी जतिसुकै अवधि विदेशमा बसी फर्केमा दश हजार रुपैयाँसम्म,
(४) सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका यात्रुले उपदफा (३) बमोजिमको छुट सीमाको पचास प्रतिशत मात्र सुविधा पाउनेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुरामा देहाय वमोजिम हुनेछः
(क) भारत तथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत वाहेक अन्य विदेशी मुलुकमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतित गरी फर्केका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सेट कम्प्युटरमा भन्सार महसुल छुट हुनेछ।
(ख) विदेशमा बसेका नेपाली यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरेका लत्ता कपडाहरु हुलाक पुलिन्दाबाट पठाउँदा त्यस्तो लत्ता कपडामा भन्सार महसुल छुट हुनेछ।
(ग) विदेशमा बसेका व्यक्तिले नेपालस्थित आफन्त वा परिवारका सदस्यलाई उपदफा (२) बमोजिमका सामानमध्ये अमेरिकी डलर दुईसय पचाससम्मको सामान पठाएमा प्रमाण हेरी लाग्ने समदरमा भन्सार महसुल लगाई जाँचपास गर्न सकिनेछ।
(घ) विदेशमा छ महिना वा सोभन्दा बढी समय बसी फर्किने नेपाली यात्रुलाई तीनसय पचास ग्रामसम्म सुन र एक किलोग्रामसम्म चाँदी (गरगहना समेत) लाग्ने महसुल लिई साथमा ल्याउन दिइनेछ।
(ङ) चुरोट दुइसय खिल्लीसम्म वा सिगार पचास खिल्लीसम्म दरवन्दी बमोजिम लाग्ने महसुल लिई पैठारी गर्न दिइनेछ। यसमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुरोट वा सिगार ल्याएमा त्यस्तो बढी परिमाणमा लाग्ने भन्सार महसुलमा शतप्रतिशत थप भन्सार महसुल समेत असुल गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ।
(च) कुनै नेपाली नागरिकको विदेशको बसाईमा मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणित भएमा निज र निजको परिवारको निजी प्रयोगका पुराना सबै किसिमका सामानहरु (सवारी साधन बाहेक) स्वदेशमा फिर्ता ल्याउँदा सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ।
(छ) भारतीय सेना वा प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भई निवृत्तभरण पाउने गरी स्वदेश फर्कंदा निवृत्त भएको कागजात पेश गरेमा एक पटकको लागि तीस हजाररुपैंयासम्मको निजी प्रयोगका घरायसी सामानहरु (सवारी साधन, हात हतियार, खरखजाना एवं अन्य प्रतिवन्धित सामानहरु बाहेक) ल्याएमा सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ।
(ज) सेमिनार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा शोधकार्यको लागि विदेश ओहोरदोहोर गर्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा ल्याउने लैजाने एक थान कम्प्यूटर आवश्यक प्रमाण हेरी कुनै महसुल नलिई ल्याउन लैजान दिइनेछ।
(झ) वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न पाउने भनी तोकेको तर यस सूचनामा उल्लेख नभएका मालसामानहरु कुनै यात्रुले पैठारी गरेमा लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो सामान जाँचपास गरिनेछ। तर त्यस्तो सामानका हकमा दफा १ को उपदफा (३) बमोजिम मूल्य छुट सुविधा दिइने छैन।
(ञ) विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याएको सामान अन्य व्यक्तिको नाममा जम्मा गर्न वा नामसारी गरी छुटाउन पाइने छैन।
(ट) यो सूचनामा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(नेपाल सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै यात्रुले आफ्नो निजी गुण्टा, झिटी भारीमा आफूसँग ल्याएको वा लगेको (एकम्पनिड) वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि ल्याएको वा पठाएको (अनएकम्पनिड) माल सामानमा लाग्ने भन्सार महसुल सम्वन्धमा मिति २०६५ साल कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रकाशित “निजी गुण्टा, झिटी भारी” सम्बन्धी सूचनाबाट। यो व्यवस्था आइतबारदेखि कडाइका साथ लागू गरिएको हो। कुनै यात्रुले भन्सारमा घोषणा नगरी
कुनै सामान लुकाई छिपाई ल्याएमा वा ल्याउने लैजाने प्रयत्न गरेमा त्यस्ता सामान जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।)

314 Comments

 1. येही त हो नि नेपाल को नेता हरु ले नै सरकार मा बसेर कुनै गतिलो काम गर्न नसके पछि त बाहिर का कुकुर झैँ रियाल चुवाउने भन्सार का चोर हरु गरिब ले दुख गरि कमायार लय्को सबै समान मा कर लगाउन पछि पर्दैन . यो सबै नेपाल को नेताहरु को गैर जिम्बेबारी काम हो . येस्ता नेता हरु लै नेपाल बाट लाख्ट्नु पर्चा .

 2. यो वहियात कुरा हो । हेर्दै जानुस् यो नियम तोड्नको लागि बनाईएको हो । लागु गर्नको लागि होइन ।

 3. आदर्णीय देस खोक्रो पार्ने किरा हो
  देशमा आफ्नो नाम हस्तक्षेर गर्न नसक्ने सवासद पालेर देशको सबै पैसा सकेर फेरी कर बाट पैसा असुल्ने बिचार गरेको आफ्नो देशमा ५००० को जागिर दिन नसक्नेले हामीबाट कर लिनु त धेरै ठुलो लाचरी हो खबरदार। हामी आफ्नो पारीवार्कोलागि लागि जन्मथलो छोडेर आज बिदेस्मा काम गरिरहेको छौ देशको चरित्रबिहिन नेतालाई पाल्न आयको हैन। यधी तिमीहरु हामी बाट पैसा चाहन्छौ भने हामीलाई नेपालमा ४०००० हजार को जागिर देउ म २५००० तिमीहरुलाई फिर्त गरिदिन्छु। अर्को कुरा यक बर्ष भन्दा बढी बिदेस बस्नेले त १०००० तिर्न पर्नेरे हैन लाचारी।।।।।।।। म के भनेर गाली गर्न सक्छु तिमीहरुलाई ???????????

 4. सर्बसाधारण जनताले विदेशमा गएर पसिना बगाएर कमाएको पैसाले आफुलाई नेपालमा सामान्य आओस्य्क्ताका समानहरु ल्याउदा सम्मपनि भन्सार तिर्नु पर्ने भो हैन त? नेपालका नेताहरु कति सम्म गिरि सकेका रहेछन भन्ने कुरा त यसै बाट नै थाहा हुन्छ नि! अब ६०१ जना सभासदहरुलाई घिचनालाई पैसा नपुगेर यो नियेम ल्येय्का होलान नि ठुला ब्यापारीहरुले जति तस्करी गरेर समान भित्रुदा सम्म पनि केहि नहुने / केहि गर्न नसक्ने / ल नेताहरुको जय होस्

 5. देश का जनताको पसिना लुटेरा पुगेनकी क्या हो नेता हरुलाई अब परदेशमा बसेर खाई नखाई कमाएको पैसाले घर को लागी केही सामान लैजादा पनि भन्सार तिर्नु पर्ने कस्तो नया नियम बनेछ हाम्रो नया नेपालमा . बध्हाए छ हाम्रा प्यारा नेता जीउ हरुलाई .बरु बीदेश घुम्नलाई पैसा नै चहेको भए यक पल्ट भनेको भए भैहाल्थ्यो नी पैसाको खोला बगाए दीनथ्युनी की कसो साथि हो .

 6. i try to control myself to heard this news. we want to pay tax and ready to contrubute our motherland but it does’t mean we are foolish we should follow all the unnecessary ruls and policy,we have a right to protest about these things . i want to share my experience while i gone vaccation last february 14, 2011. actually i wanted to take LCD tv.while we reach airport 12am i didnot see properly airport staff with authorised uniform some staff use wool monkey cap some have wear durty jacket,i approched one of the staff to ask about LCD tv and its tax policy he said me no need
  to worry,he will mange to escape out me without pay tax. he was saying further don’t pay if u pay,self u are in trouble, he has a network to do this work as per him. i was shocked at him because i saw Dubai airport their airport staff, their qualification . i think most of the people knows In UAE airport and airport staff,because 90% are non uae citizen do u belived? how they are working to another country and how Dubbai airport authority belived them. but our NEPAL AIRPORT is full of garbage no professional, no skill, no gromming staff is there. to saw this things i feel regret and shame. n

 7. हामी संग उठाएको कर कहाँ को बिकाश को लागि पर्योग मा आउछ तेस्को जानकारी हुनु पर्यो अनि भ्रस्टाचार गरेंमा कस्तो सजाए दिने त्यो पनि दफा उपदफा मा जाहेर गरिओस अनि हाम्रो देसको लागि हामी सुहाउदो कर तिर्न सहमत छौ .

 8. अब हाम्रो नेताहरुलाई सरकारी भत्ताले पुगेंन जस्तो छ !

 9. मलाई पहिला यो कुरा बताई दिनुहोस नेपाल मा डाका मर्दा कति साल जेलमा बस्नु पर्छ कि यो चै कानुन मा लेखेको छैन ३ साल सम्म संबिधान को स सम्म लेखना नसक्ने डाका हरुले यस्तो नियम चाही कति तिमे लगायर लेखे त यी डाका हरू ले मसेरनै छाड्ने भएया देश लाई

 10. ब्यापारी लाइ लाखौ करोडौ को भन्सार कर छली गर्न दिएर उस को चन्दा को भर मा आफ्नो मोजमस्ती गर्ने अनि पार्टी चलाउने र बिदेस मा रगत पसिना बगाएर आफु र आफ्नो परिवार को प्रयोग को लागि केहि समान ल्याउने लाई चाहि कर तिर्नु पर्ने नियम बनाउने ?? र अर्को कुरा यो सबै भन्सार कर्मचारी लाइ फाइदा को लागि बनाइएको नियम जस्तो लग्यो ! यति पैसा दिन्छस भने ठिक छ, हैन भने समान जफत .. हैन त ???

 11. आफु यौनरोगबाट बच्न प्रयोग गरेको कण्डमको बिल राज्यकोषबाट उठाउने महापुरुषहरुको पुरुषार्थ हो यो । तर १०० रुपैयाँ त अलिक हाँस्यास्पद भयो नि नेता महोदय !

 12. so,it means when we will go in nepal we should pay for one shoes. becouse everybody they are wearing two shoes. if they made this kinds of rules the nepal will be same as switzerland not in the 10years it will be in 5 years. so thanx for the stupid leaders and lowmakers in the holesale.

 13. कुन चै फटाहा को काम हो कुन्नि एस्तो? येसो घर तिर समान लैजम भनेको अबो भन्सार पो तिर्नु पर्ने रे?
  नेपाल खत्तम नै व्हानायो नि खाते नेता हरुले……………..

 14. यी बिग्रेगा चोर नेताहरु र पशुपतिको बादर मा केहि फरक देखिन नत देशनै बनाउछ नत जनताको भलो नै चाहन्छ |आफुपनि नबनाऊ नि अरु लाई पनि बनाऊन नदिने देशको बिकाश हामीले पठाएको रेमिट्यान्स बाट पनिता भै रहेकोछ | कसो तसो दुख गरेर घर फर्कने बेला भो भन्सार तिर्नुपर्दा दुख लाग्छ |बिदेशमा रहेका नेपाली हरुको चै चाहना छैनरा कि देशको बिकाश होस् भनेर | यहि होता देशले जनतालाई दिने माया अनि सुबिधा |यस्ताको सङ्गत लगेर कहिले उभो लग्नेहो …….

 15. मैले बुझिन ! आफुले चलिरहेको ल्यापटपमा पनि कर अथवा भन्सार लाग्छ र? कसैलाई थाहा भए बताई दिनु होला ….

 16. यो सबै गरिब अनि निमुखा सोझा शाझाका लागि मात्र हो, म लास्ट एअर बिदामा जादा मेरो साथी ले शामसुंगको ३२ एल सी डी छिरायो, मेरो पनि संगै छिर्यो, आफ्नो मान्छे थियो भने जे पनि हुन्छ, हात्ती पनि छिर्छ होइन भने सियोको पनि कर लाग्छ नेपालमा, चोर को देश हो नेपाल !

 17. मलाई त अति खुशी लागो हो यो खबर सुनेर. कमसेकम काम न दिए पनि tax तिर्ने अबशर त दिएका छन् हाम्रा पीयारा नेता जिउव हरु ले. लल नेता जिउवहरु
  यो काम भने तिब्र रुप मा अगाडी बढ्नु पर्छ अनि साचै अर्को कुरा खेति किशन गर्ने गरिब किशनहरु को लागि चै कुना नया प्यकेज आको छैन? कम्शेकम उनिहरु को लागि पनि त हलो जोतेको tax तिर्न लगाउन पर्छ नि. अनि अझै बढी हुन्छ हाम्रो देश को आम्दानी तेस पछि त मालामाल नेता जिउ. अरु मारुन तेस्मा के को पिर तपाईहरु लाई हजुरहरु लाई गाडी र घर को लागि त पकै सजिलो हुन्छ नि होइन र नेता जिउ??????? जय जय जय जय जय …………. होस् हाम्रो नेता हरुको देस र जनता को जे भए पनि……………………..लास्ट मा नेता जिउ हरु पछि मरेर जादा कमाको सम्पति लिएर जान न बिर्सनु है ल त goodluck

 18. एमहामनाब हो जनताको खुन पसिना खाने बुद्दी
  मात्र छ?तिमीहरु एकपटक सोच बिदेसी को पिडा ?अनि बेपारि लाई धनि बनाउने काम मात्र छ ?तिमीहरुको दिकर छ ????????

 19. तपाई को परिश्रम यहाँ लुटीदै छ l

  BY पदम बस्नेत ON जून २०११ अजै पुगेन घुस ?भस्टचारी को कारबाही पछि यो फेरी नया तरिकाले घुस? नेपाली जनताको पशिना लुटे र देस चलाउन खोजको? उचित किसिम को निर्णय गर्न सक्दैनौ किन ?यस लाई राम्रो नियम कसले भन् छन् हैन यदि देस को बिकाश गर्नको लागि नेपाली जनताको रोजगारको सुनिसचित गर नेपाल मै उत्पादन गरेर बिदेस बाट नेपाल मा भित्राउने सामना को खरिद दर,बिक्रि दर को सुधार गरेर सम्भव हुन सकछ l

 20. यो डाका हरुले बनाएको नियम कहिले बाट लागु हुने हो , माथि को मिति त ६५ साल ६ नि, यो गल्ति हो कि ६५ साल बाट नै लागु भएको हो बुझ्न सकिएन नि , यो कुरा मेरो संसार ले प्रस्ट पारि दिए आभारी हुने थिए, सूचनाका लागि धन्यवाद ………….इ डाका नेताहरु नेपाल मा त गरेर खान दिएनन दिएनन , बिदेस मा पसिना चुहाई कमाइ लेयाको समान पनि आफ्नो घरमा लैजान नपाइने रे, हामीले लुटेर लयको त होइन नि, हरे पश्पतिनाथ …………………..

 21. (Please correct me if i am wrong, I don’t have much idea about this)

  So far what I have found about the custom rates from official websites :

  Download and read the file
  http://www.customs.gov.np/tariff/

  in page no. 430 it says that:

  Goods imported, accompanied or unaccompanied by a
  passenger as per the Baggage Rules shall be charged customs
  duty at the following flat rate instead of levying chargeable
  customs duty, excise duty and value added tax. However,
  goods permitted free of import duty as per the Baggage Rules
  shall be exempted.
  (a) Goods liable to no customs duty in the tariff rates shall be
  charged 15%
  (b) Goods liable to customs duty @ 5% shall be charged
  20%
  (c) Goods liable to customs duty @ 10% shall be charged
  25%
  (d) Goods liable to customs duty @ 15% shall be charged
  30%
  (e) Goods liable to customs duty @ 20% shall be charged
  35%
  (f) Goods liable to customs duty @ 30% shall be charged
  50%

  * Baggage rules can be found at

  http://www.customs.gov.np/contents/Legislation/Acts—Regulation/13/

  where it mentions about what is allowed ( free of import duty )

  * The custom duty % can be found on same tarrif pdf.

  So
  1) we have to find what items are beyond the “free of import duty” according to baggage rules.

  2) Then we have to find out the tarrif % of custom duty , then according to above flat rate we can calculate the exact amount of custom duty we need to pay.

 22. This rule is tooo much hai….Coz We worked so hard to earned money for our living and education. Baki bayeko Paisa le yeso Family, sathi haru lai khusi parne lai laane gift haru pani lanna napaye pachi, k kaam????Nepal kinnna januu??????Yetso baykamm rule harule garda ni Nepal sadai pacchi pareko hooo…..Ki kaso sathi haru ho?????

 23. देश को अर्थतन्त्र धान्ने हरु माथि नै यति ठुलो अन्याय.मेरो सल्लाह साथी हरु लाई,जब हामी नेपाल जान्छु त्रिभुवन विमानस्थल मा ओर्लिना साथ हामी हरु ले धर्ना दिनु पर्छ कि त आन्दोलन गर्नु पर्छ के नेपाल मा बस्ने हरु ले मात्र आन्दोलन गर्ने हामी पनि नेपाल जना साथ आन्दोलन गरौ न यस्तो कानुन को बिरुद्द मा ………..

 24. यो त अत्ति भयो देशको सम्पति लूटेर,छलेर,धाटेर गोजी भरियेन अब खाड़ी मुलुक होस की यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नै होस तर जहा पनि सजिलो त छईन नेपालीलाई पैसा कमाउन | बेरोज्गारीको चपेटामा बिदेसिनु को पीड़ा त छदैछ कमायेर फर्किदा पनि पीड़ा कस्तो बिडम्बना हामी नेपालीलाई |निति नियम बनाउनेको कोई पनि बिदेश छैनन जस्तो छ| की निति नियम मात्र जनता को लागि हो?तिनलाई भोट माग्दा जनताको आबश्कता अरुबेला जनताको छातीमा कुल्चने| हाम्रा नेता लाई देश र जनताको कै मतलब नै छैन नत्र किना एसो गरथ्ये||||||||यो त सोझै घुस खानलाई सजिलो बाटो बनाएका हुन अरु कै पनि होइन| सतिले सरापेको देश पर्यो के के देख्न सुन्न पाइनछ| भंसार तिर्ना लाई दुख लागेको होईन तर जहा बाट किनेर लाने त्यों देशले त लान पाउने भनी मात्रा तोकेको छ कति सम्म समान लेउन पाऊने तोकियोस बिरलोले छाउरा खेलाको जस्तो गर्न पाईदैन| येस्तई हो काई नभाको जात्रा हांड़ी गाऊ भनेको येहि हो !!!!!!

 25. This new tax policy is ridiculously shocking!! I am not saying that any Nepali citizen staying abroad for a short time or long time does not love his/her country. But the point is that how come so called immature tax policy makers are pointing razor sharp spears at the people landing to own country after a short or long stay abroad.
  Nothing is more painful than these cruel rules. If someone is thinking that the items tax policy to be imposed would benefit the country, I bet it is not. The policy makers have been so mean, inefficient, and committing a blunder. It seems that those kinds of hastily prepared rules are examples of developing frustration as well as pessimistic feelings in the minds of people abroad.
  I strongly believe that there are many praiseworthy ways to bringing happy money to Nepal. Those rules must be cancelled. Please set some effective systems easily acceptable for all. Scrap those crappy minded people and rules right away, right off the bat.

 26. हाम्रो देश का नेता ..नेपाल को कानुन अतुलनीय छ ……देश को विकाश त गर्न सक्दैनन.
  आफ्नो खुन पसिना एक गरि कमायर घर फर्किदा चाही भन्सार मा हामीले पैसा दिनु पर्ने .
  आफ्नै देश मा जादा आफ्नै देश ले पैसा लिन्छ अब मलाई त लजलागछ…..नत देश मा काम
  दिन्छन विदेश मा गएर कमाउदा ,,,,यहा भन्सार लिन्छन …हामी नेपाली ले जहाँ बाट पनि पिसिनु पर्ने ….

 27. खै गाली गर्नु पनि कुन सब्दले यी देसका भक्षक हरु लाई? आफैलाई लाजको कुरा. सकिन्छ भने यो कानुन खारेज गर्नुस हैन भने जति पिउन मन लाग्छ पिउनुस नेपालीको रगत .हाम्रो देसमा अरु कुन पो राम्रो काम भएको ६ र? तिमीहरु को पनि बिनास को दिन त्यति टाढा छैन .

 28. भन्सार विभाग: महानिर्देशक – टंकमणि शर्मा
  मैले ३६५ ओटा भन्दा बेसीको ब्रा र पेन्टि भित्राउन, नेपाल छोडिन । आज यहि किनेर ल्याउदा फारम भर्नु पर्ने ? नकिन्दा आउने बेला ल्याईदिन्छु, भनि हाले । कति दु:ख दिन सकेको,
  फेरि, नेपालको एयरपोटमा लामो लाईनमा ४५ मिनेट उभिनुको अनुभव हराको छैन । फेरि यो थप झन्झटिलो कामले कति समय लिने हो ।

  निचोडमा: दुर्दर्शिताको कमीले गर्दा र राज्यका जनताप्रति उत्तरदाही नभएकै कारण यि सब कुराहरु क्रमश: गरिदैछ ।

 29. १०औ लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छौ भनेर फुर्ति लाउने NRN को नेताहरुको कतै प्रतिक्रिया सुन्न पाइयना

 30. IT IS SO REDACULAS,IF IT IS LIKE THIS THEN EVEN WE CAN’T TAKE OUR CLOTHES.AND WHAT ABOUT OUR FAMILY MEMBER WHO IS THINKING TO GET SOMETHING FROM HIS/HER RELATIVES WHO IS COMING FROM OTHER COUNTRIES NOW THEY ARE NOT GOING TO GET ANYTHING FROM US.AND THE LEADERS WHO PUT THIS RULE HAS TO BE HANGED.OUR LEADERS MIND NEVER GOSE TOWARDS HOW TO MAKE NEPAL GOOD AND HOW TO MAKE NEPELESE HAPPY BUT THEY ONLY KNOW HOW TO MAKE US IN TROBLE.

  YOU ALL LEADERS WILL ALSO GO TO OTHER COUNTRIES AT THAT TIME MAKE SURE THAT YOU ALL ARE NOT GOING TO BRING EVEN YOUR UNDERWEAR.

 31. यो आइडिया लगाउने कुन चोर नेता हो तेस्को दिमाग मा ४२० वोल्ट को करेन्ट लगायर पागल खाना मा राख्नु पर्छ . विदेश मा जाने हरु लै राम्रो बेवस्ता मिलाउनु त कता हो कता आफ्नै रिस्क ले विदेश मा गइ थोरै कमायकोमा पनि गिद्दे आँखा लगाउन पुग्यो है . साला सोसक पातकी नेता हरु सब मुर्दा बाद . जनाता को नाम बेचेर कुर्ची मा बसेका कुत्ता हरुको अरु काम भयन अब जनता हरुलाई कसरि दुख दिने भन्ने बारे मा सुन्गुरे बुद्दी लगाउदै छन्

 32. होइन साथी हो भन्सर बिभाग् को कानुन सुन्दा खुशी लागयो हामी सबैले यस्मा केही न केही चै गरेर देखाउनु पर्छ नेपाल मा आज भोली बन्द बिरोध चली रहेको छ तेस्ताइ हामी सबै नेपाल मा आएर कस्ले लिने भयो १०० रुपे को भन्सर कर हामी तिनारु लाई दुई हात ले उचालेर पैसा दिनु पर्छ साले नेपाल बन्द र घुस खानु नपाउदा तिनारु को दिमाक् मा बिदेस बाट आउने लाई कर यसरी लिने भन्ने सोच कस्तो राम्रो ठीक छ के बिदेस जाने मान्छे हरु चै घुम्न गएको हो र कि ससुराल् गएको हो के देखयो खाइदेउ चोर् हरु ले कती दु:ख घाम मा खटेर राल सिगान हुँदै काम गर्नु पर्छ बिदेस मा यदी हुनु सक्छ भने हाम्रो सिगान, पसिना पुषन नेपाल को नेता भन्सर बिबाग को सबै आउने अनी मात्रै नेपाल को संबिधान मा पास गर्ने अनी पैसा बिदेस बाट आउने हरु ले खुशी भएर दिन्छ होइन त साथी हरु हो ,,,,,,,,,,,,

 33. हाम्रा देशका नेता हरुले के नै राम्रो काम गर्न आउछ र जनतालाई कसरी दु:ख दिन सकिन्छ !अनि जनताको पैसा कसरी लुट्न सकिन्छ ! त्यो बाहेक अरु के नै गर्न आउछ र ! देशमा रोजगारी दिन त कताहो कता ! घर परिवार छोडेर सात समुन्द्र पारि खाडी मुलुकमा दिन रात नभनी पसिना बगाएर कमाए को पैसा मा पनि आखाँ लगाउन थाले हाम्रो देशका भाते नेता हरुले लुट लुट देशका सोझा जनतालाई ! लुट भातेहरु ……….!

 34. नेपाल सरकारले जुन गरिब ले कमाएर लियको सामानलाई कर लिदै छ पहिला आफ्नो देश भित्रको घुष खाने र भास्ताचार गर्नेलाई खत्तम बनाउनु पर्चा तेस पछि आर्काको देश मा आफ्नो पसिना बगे रातदिन मिहेनत र पसिनाको कमैले आफ्नो पेट भर्ना पौने छैन सूची दिन एस्तो होला तो दिन नेताले सोच्ने दिन आउने छ या हामीलाई जागिर दिन सक्नु पर्यो या भट्ट दिन सक्नु पर्यो नेपाल सरकारले सूची दिन एस्तो होला तेही दिन देखि नेपालीको मन झन् बिग्रने छ सहित नेताले आफ्नो घर परिवार गुमौना समय नलग्ने छ सहित यो हाम्रो चेतावनी हो आफु सचम हुनु पर्छा पहिला तेस पछि जनताको माथि दियको जागिर सूची नियम राखे पनि हुन्छ नेताको कमै महिनाको ५१००० हुन्छ भने औता गरिबको महिनाको कमाई ३००० हुन्छ के मा फरक छ किन चोरेर खान पौने नेताको हालत बाच्न मुस्किल हुने छ,

 35. यो सबै लाटो सिधा हरुलाई ठगेर खाने भन्सार कर्मचारी लाई महल बनाउन लागु भयको कानुन हो सबै साथीभाई हरुले यसको बिरोध गरौ विदेश मा दुख गरेर आफ्नो लागि अनि आफ्नो परिवार लाई केहि गिफ्ट लिन दिन पनि न पाउने भयो अब है …….

 36. ओहो ! खत्तम पो भएछ त ,मेरो त घरमा ३ जना उमेर पुगेका आइमाई मान्छेहरु छन् ,अब उनीहरुको लागि महिनै पिछे केहिन केहि पैसा खर्च हुन्छ, सबै ले जाने को कुरा, म साल साल मा छुट्टि आउंदा तिनै जना लाई सालै भरि पुग्ने गरि “सापो”लाने गरको छु हैन हजुर ! मन्त्रलाये सम्म खबर पुरैदिनु पर्यो कत्ति लाग्छ होला?? मा त खत्तम पो हुने भए हजुर के गरे का हुन् यी “कांजे” हरुले ……………

 37. मैले घुमेका देसमा गन्जी कटु पनि declare गर्नु पर्ने कहिँ पनि देखियन…अभिशाप छ कानुन बनाउने र पालन गराउने लाई ….

 38. हैन उमेश जी एस ब्लग मा पोस्ट भएका कमेन्ट लाई प्रिन्ट गरेर सम्मानीय भन्सार हाकिम जिउ को र भासर मात्री कहाँ पूरायी दिनुबये कसो होला…..महासयहरु को जबाफ छाहियो ….

 39. अव यिनी हरु काल खोज्न लै राचा. यो पढेर मेरो रागल उमाली रहेछ, कसरि एस्त चोर हरु को पन्जा मा फुत्किने हो त्यो सोच हामी सबै नेपाली हरु मिलेर गर्नु पर्चा. यो कुरा साचो होकी जो मन्त्रि र भन्सार वाला को लिंक छ तेस्ले सजिलारी कर चल्न सक्छ, एस्त सिस्टम ले माथिल्लो ताह को लागि केहि फरक पर्दैन सबै मर्ने गरिव, वर्सा टिन वर्ष को छुट्टि मा आउने हरु लाई. अर्को कुरा ब्रस्ताचार र लुट गर्न सजिलो तरिका हुने भयो जो भन्सार मा बस्ने लाई. किन एस्त नेता र ब्युरेक्रेस्य को मान्छे मर्दैनन ह.

 40. हे भगवान जता गए पनि हामी जनता नै पिल्सिनु पर्ने ….

 41. अब त नेपालमा राम्रो कानुन बनेछ !भन्सारका कर्मचारीहरु मोटाउने भए !देसका जनताहरुले बिदेसमा दुखः गरेर कमाएको पैसा बाट अलि अलि समान लेरौदा पनि कर तिर्न पर्ने बरु ल्याउनै पाउन्न भनेत हुन्थ्यो नि !देशलाई लुटेर पुगेन अब जनतालाई लुट्न सुरु गर है !बिदेसमा बस्नुहुने नेपाली दाजु भाई दिदि बहिनिहरु हो अब नेपालका भन्सारमा कामगर्ने officer हरुलाइ पनि एउटा एउटा उपहार चै लान नबिर्सिनु होला है

 42. अब त नेपालमा राम्रो कानुन बनेछ !भन्सारका कर्मचारीहरु मोटाउने भए !देसका जनताहरुले बिदेसमा दुखः गरेर कमाएको पैसा बाट अलि अलि समान लेरौदा पनि कर तिर्न पर्ने बरु ल्याउनै पाउन्न भनेत हुन्थ्यो नि !देशलाई लुटेर पुगेन अब जनतालाई लुट्न सुरु गर है !

 43. टयाक्स तीर्नु पक्कै पनि देश को लागि नराम्रो होइन तर जनता ले तीरेको टयाक्स बाट देश मा के उप्लब्धी भएका छन भनेर अवलोकन हुनु अनिबार्य छ। टयाक्स देश लाई तीर्ने कि ? नेता हरु लाई महल बनाउन तीर्ने ? भनेर प्र्स्न उठनु नै अहिले हरेक नेपाली को चासो र दु:ख को बीसय हुन गएको छ। सुकिला कपडा लगाएर देश को सम्पत्ति रीत्ताउन हानहन गरेका नेता हरु जो लोभ, पाप, इर्श्या, आफन्त बाद ले भरीएका छन, जस्ले समाज मा धनी-गरिब बीच को दुरी लाई अझ फराकिलो पारीरहएका छन र सरकारको गद्दी मा बसेर बिदेश बाट आउने समान को करमा रेयाल् काट्दै छन तेस्ता नेता भनेका को सरकार लाई कर तीर्नु भनेको नै फेरी देश को ढुकुति हजुर हरु लाई सुम्पेदै छौ भन्नु हो जस्तो लाग्द छ।
  हो पक्कै पनि कर तीर्नु भनेको देश लाई बिकासका योजना ले देश मा आर्थिक उन्नती ब्रिदी गर्नु हो। तर गएको २० बर्ष मा न त हामी नेपाली ले ठुलै आर्थिक उन्नती देख्न सफल भएम भने न त गरीबीको रेखा लाईनै घटाऊन सफल भएम। बरु एही नेता भनौदा हरुले देश मा त्रास, भय, बेरोजगार लाई बढवा दी आफ्नो ढुकुति र अाफ्नतबाद लाई उन्मुख पारीरहे।
  बरु बिदेश मा बस्ने नेपाली लाई रोजगारी को अवसर नेपाल मा श्रीजना गर्नु कहाँ हो कहाँ तर ति पसीना र रगत ले कमाएको सानो खुशी मा कर लगाएर देश को आर्थिक उन्नती ब्रिदी गर्छु भन्ने तिमी हरु लाई एक्दीन जनता ले खपेको आधी र हुरिले सखाप पार्छ भन्ने मा म आसाबादी छु।

 44. यी कमेन्ट /प्रतिक्रीया हरु एक प्रति प्रिन्टगरेर हाम्रा अर्थमन्त्रि र यो नियम बनाउने जन्तु हरु लाई दिनु पर्छ, यो जनता को आवाज हो/ बिदेसमा कमाई गरि आफ्नो र परिवार को लागि कुनै पनि समान को भन्सार पुरै छुट हुनु पर्छ/

 45. भ्रस्टचारी कर्मचारी तन्त्र अनि असक्षेम नेता र नेतृत्व को परकस्ता.कहिँ नभएको जात्रा हांडी गाउमा.होइन यिनीहरु अनि यिनिहरुकी रखौटिले लाखौ को समान किनेर ल्याउदा भन्सार नलाग्ने चेक पनि नहुने कस्तो कानुन बन्छ हो नेपालमा. चेक गर्नु भन्सार लिनु राम्रो हो तर सबैलाई एउतै तराजुमा जोखनु दुर्भाग्य हो.एउटा व्यक्ति आफनो परिवार को लागि कति सम्म समान लग्न पाउने त्येसको पनि सुबिधा हुनु पर्योनी .हरेक कुरा एउटा यो आफै मा ठिक छैन. पैसा वालाहारुलाई भन्सार छुटमा पजेरो landक्रुजर किया भित्र उन पाउने.हामीले आफनो परिवारको खुशीको लागि एउटा घडी mobile पनि लग्न नपाउने के हो यस्तो १०० रुपिया को सामानको पनि भन्सार तिर्नु पर्ने यो त गरिबको रगत र पसिना माथिको चरम सोषण हो.

 46. हामी भनेको गरिब जनताको पार्टी जनताको हित गर्ने हामी मात्र हो भनेर हिड्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी हरु ले गरिब जनताको छोरीहरु छोराले बिदेशमा गयर रगत पसिना बगयारा कमायको पैसा ले आफ्नो घरमा ल्याउने समान हरु सबै को करको नाम मा फेरी सोसन गर्ने भय चोर नेताहरुले

 47. देश को ढुकुटी हामी विदेश बाट पठाएको remittance ले पनि चलाउन धौ धौ पर्न लाग्यो होला ,हामीले पठाएको remittance ले त ६०१ जना जनावर को लागि पेश्की ,तलब भत्ता मा सकिन लग्यो होला क्यारे अनि …….हामी विदेश मा दुखले कमाए का लाइ नै थिचोमिचो पार्ने यिनी हरु को एत्रो आट……..हामी पनि हेर्छौ हामी संग दुख गरेर कमाएको समान को भन्सार कसरि लिदा रहेछन ………हामीले दुखको कमाई ले किनेको समान को भन्सार कसै तिरौदा रहेछन हामी पनि हेरौ न……..हामीले दुखले कमाएको धनसम्पति तिनका बाउको बिर्ता क्यारे????? 😉

 48. थुक्क भाते कानुन बनाउने हरामी हो तिमि हरु लाई त नरक मा पनि ठाउँ छैन .

 49. अब कर त लगाएछन त क के मा लगाएछन . राम्रा समान त भित्रै चोर्छन् भनेको हैन ?

 50. हे भगवान ! यो के देखनु परेको? आफ्नो व्यक्तिगत सरसामान ल्याउन पनि अरुको अरण खटन!!! सक्छस भने ए भतुवा कर्मचारी हरु बिनोद चौदरी, खेतान जस्तो राजस्व छली गर्ने डाका हरु लाइ कारवाई गर्न बरु अलिक देश को राजस्व त बढ्छ ! त्यो कर्मठ सचिव लाइ फेरी नियुक्ति दिएर, भरत मोहन जस्ती किर्ते भतुवा लाइ हटाउनुनि! यिनी हरु ले देखेको होला अहिले नेपाल बाट धेरै मानिस विदेशमा काम गर्न गएको र बिचार हरु अनि फर्कंदा ल्याएको सरसामान देखेर थुक घिटिक घिटिक निलेर अब यिनीहरु बाट कसरि पैसा झारुम भन्ने सोच ले प्रेरित् भइ बनेको नियम! कति निच र संकोचित विचार र नियम हरु ! ए नेपाल को कर्मचारी हरु तिमीहरु ले के राष्ट्र को सेवा गरछौ ? तिमीहरु त परपीडक हौ अरु लाइ दुख्ख सास्ती दिएर आफ्नो भुडी भर्नमात्र जान्ने! के भन्ने ? बधाई छ अर्को पैसा कमाउने उपाय निकालेको मा|

 51. थुइक्क जुनी….! १०० रुपैयाँमा के चाहिँ ल्याइज भनेको त? यौटा ल्यापटप त जहाँ पनि छुट हुन्छ ए…..!! चुस्न पनि कति खोजेको हो भन्या! पड्काउनेले पड्काएक पड्काएकै छन्… उही “चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई सुली” त हो…. राम्रो कुरो त केहि नहुने भो गाँठे देशमा…. कहिँ गए पनि चैनको सास फेर्न नपाइने भो बाबा…. !!!!

 52. यो समाचार ले नेपालका नेताहरु ले के गरे भनेर देखाउन खोजे को होला यस्ता निर्ययाले विदेश गएर कम्ति मा विदेश गएर आएको भनेर २१ इन्चा को टिभी देखाउने दिन पनि गए सरकार ले बनाए को नियमले धनि र भारस्ताचारी लाइ छुने हैन

 53. गर्न सक्नी क ए होइन देश को लागि कसरि हुन्छा जनताको रगत चुस्न सिपालु भएका घुसखोरी नेताहरु .देशको सम्पति जति सबै आन्दोलन गर्दै जलाएर भात्कयेरै सकेछन अझै विदेश मा बसेर रगत पसिना एक गरेर कमाएको पैसा मा आँखा गाड्ने तिमीहरु ??सक्छौ भने देश बनाओ सक्दैनौ भने चुप लगेर घरमा बस फोकटमा देशको पैसा सकेर कुर्चीको लागि नालादा मर्नि बेला सास पनि जादैन तिमीहरुको..

 54. चोर मन्त्रीहरु पदबाट हटीसकेपछी पनि करोडौंका गाडी डकैति गरिरहन्छन … जनताले विदेशबाट ल्याएको सानो सानो समान मा भन्सार !!! नेपाल भनेको जनतामारा कुकुर नेता र ब्वासो कर्मचारीहरुले जनतालाई बन्धक बनाएको नर्कोन्मुख देश को … यस्तो देश धेरै टिक्दैन … अब १० – २० बर्ष हो … त्यतिन्जेल सम्म लुछेको लुछेई गर्ने भए यिनले … तर खबरदार अन्त्यमा मर्नु अघि एक एकले सद्दाम हुसेन लुके झैँ खाल्टामा लुक्नु पर्ला …

 55. होइन यो नियम बनाउने मान्छे चाही धेरै नै genius हुनु पर्छ होइन भने घर को family लै पनि समान नलाग्न पाउने भयो मलाई त यो डर पो लागि रहेको छकी आफुले नै लगायको कपडा पनि १०० भन्दा बढी पर्छा त्यसको पनि tax पो तिर्नु पर्ने भो | कर उठाको पैसा नेता हरु को गोजी मा क्या राम्रो है | सोझा नेपाली हरु लै जे नियम लगायापानी भो है चुप लगेर बस्छन है | नेपाली जस्तो सोझो त सायद बिस्व भरि नै छैन होला है| मौज गर कुकुर को मौज गर रगत चुस जनता को|

 56. अब विदेशबाट आउनेले सुटुक्क सामान ल्याउन नपाउने” भन्ने जो नियम नेपाल मा लागु गरिएको छ |यो सरासर देश को बिकाश बिरोधि गति बिधि अन्तर्गतको एक घातकपरिणाम को पर्याय हो |लामो जनयुद्दले छिन्न भिन्न बनाएको नेपालको अर्थतन्त्र बिदेसी रेमिटेन्स ले ७०%थामी रहेको हुनुपर्छ यत्रो आर्थिक सहयोगमा टेवा दिने बिदेसी जनसक्तीलाई नेपालमा भित्रिदा टेक्स लिएर ,उनीहरुले ल्याएको सामान को टेक्स लिएर देश को अर्थतन्त्र सुधार्ने निहुले अर्को जना क्रान्ति निम्तिदैछ ए नेता भानौदहो जनता लाई कति सताउने हो ६०१ जना भएर आफ्नो देश को संबिधान बनाउन नसक्ने ले कहाँ बाट यो सैतान दिमाख आयो?देश को अर्थतन्त्र लुट्ने लाइ अक्तियार को कानुन बमोजिम कारबाही गरेर उनीहरुले जुटेको सम्पति देश लाई बुझाएर यो महान काम गरेर देखाए कस्तो हुन्थ्यो ?बिदेसिले आफुले कमाएर ल्याएको सामान होस् या पैसा यो देश को सम्पति हैन ?एउटा गरिब ले विदेश मा गएर किनेको टि.भी ,मोबाईल ,ल्यापटप ,सुन ,गहना ले देश को अर्थतन्त्र मा के नोक्सान पुर्यायो |गरिब ले यो सामान को सदुपयोग गर्ने आधिकार छैन?गल्फमा ५५ डिग्री ताप मा काम गर्ने को आँशु को पिडा को मर्म बुझ्ने को ?देश मा बसेर यी समान को सदुपयोग गर्न न सक्ने गरिब नै त छ गल्फमा कि कोहि साहुका छोरा छन् गल्फ मा ईटा बोक्ने?देश ले जनता को लागि गाँस बाँस र कपास को व्यवस्था त गर्न सकेन उल्टै गरिब को श्रम लाई सोसन गर्दै छ पहिले सातिको सराप परेको देश भन्थे अब गरिब को आँशु परेको देश हुनेछ |सर्बहाराको नेतृत्व गर्ने हरुको सरकार सत्ता पुगे पछिको परिणाम हो यो|……………………………….

 57. म त मर्छु कि के हो देशको हालत देखेर!!!

  वने पछी अब engagement ring, wedding ring, तिलारी, मंगलसुत्र र chain को पनि कर तिर्ने?

  लौन त्यो कुन चै ले नियम बनाएको हो तेस्लाई मार्नु पर्यो…………..यो त धेरै जसो बिबाहित नेपाली चेलीले लगाएकै हुन्छिन…….त्यो हाकिम कुन चै हो??? सिस्नुपनि लगाउनु पर्यो अब……..common sense पनि छैन !!!!

 58. यो त आती नाइँ भयो येसो विदेश बाट साथी भई लै गिफ्ट पनि लान न tax तिर्नु parnaa . यो नियाम खराज हुनु पर६ अब facebook बाट फेरी autaa aandoolon गर्नु पर६.

 59. Nepalese Goverments new policy tO eaRn mOneY
  nepalese goverment are same as …….. those who cannot live without others help.
  depend upon others effort to survive him/her.

 60. हाम्रो देस नेपाल मा नेता हरु ले आफ्नो देशको प्रकिर्तिक सम्पदा , बाहिरी देश हरु ले देएको सहयोग ,नेपाली कामदार हरु ले कमाएर भित्र्येको रेमिटान्स ले नपुगेर अब देखी जाबो समान हरुको पनी कर खाने विचार ले कर लिने विचार गरेछन !
  हाम्रो देश को नया नया नियेमको सबैले पालना गर्नु पर्चा है साथी हो
  ल बधाई ६ नेपाल सरकार लाई!

 61. पैसा खाने नयाँ सम्यन्त्रको निर्माण भएछ फेरी,पहिलेको नियमले बिमान्स्थल कर्मचरीलाई बाढ्ने पैसा कम भएछ,लौ बधाइ छ,तिमी हरु भन्दै गर म त्यहि बिमान्स्थलबाट हातमा बोकी बोकि १० वटा मोबाइल छिराउछु,यसै पनि घरायसी मालसामानलाई ब्यापारीक पारामा कर उठाउने भएपछि हामी किन चुप लागेर बस्ने,,,जस्तो देश त्यस्तै जनाता हुनु पर्छ अब

 62. अब चै १ २ जना को छाती मा लन्चर ठोक्नु पर्छ..अनि मात्र केहि होला जस्तो छ ….जता बाट पनि हामी जनता नै पेलिनु पर्ने ….तेरी मा डाका हो ..?

 63. कति लाज पचाएर घीन लाग्दो सोच राख्न सकेको यी नचाहिने नियम बनाउने हरु समान चोरेर मात्र नपुगेर चोर्ने नियम नै बनायो………..वन्सार नतिर्ने ,कर छल्ने ठुला ठुला वन्ने हरु लै चै केई गर्नु चै नसक्ने हामी विदेश गएर दुख गरेर घर को मान्छे लै केई लेइदिदा एनी एरपोर्ट बासीहरु को आखा दुख्ने kahee navako नियम बनाएर देश को बेईजात गर्नु अटेको छ अलि अलि वैरखेको तौरिस्म लाई पानी घटाउने अनि सोझा दुख गरि खानी जनता को रगत चुस्ने काम वीरको छ……….हामीले लेखको चपीदिनु नी दैनिक पत्रिका मा ……..साला चोर हरु को कान सम्म पुगोश..मसं मा लगेर जयूदै गर्नु parney

 64. नियम त ठिकै हो तर के कर तिरेको नेपाली मजदुरले विदेश मा दुख कस्ट खपेर कमाएको सम्पति बाट कर तिरेपछि तेयो पैसा सहो ठाउमा लाग्छ होला ? कि थाई नेपाल क डाकाहरु को भुडी मा जाने त् हो बयापर गर्ने लाइ कर लिनु फरक नपर्ला लिनु पर्छ तर विदेश मा कति दुख गरे र बसेका हरु ले कसरि तिर्ने कर गल्फ अनि खाडी मुलुक मा नेपाली आएर १० हजार नेपाली बचाउनु नसक्ने हरु ७०% छन् नेपालमा कुर्सिमा बसेर कलम चलाए जस्तो हुदैन. आखिर यो कर तिरेको पैसा काम मा पनि त लाग्ने होइन नेपाल को अबस्था हेरे र त

 65. भने पछि संबिधान सभाको म्याद थपिने भएछ :खर्च बढ्ने देखेर अब जे मा पनि कर….

 66. यो सबै तिनी हरु को घुस खान को लागि बनायको नेयम कानुन हो नेताहरु मात्र होइन सबै कर्मचारी हरु चोर हुन लागि सके

 67. नेपाल मा प्रगति गर्ने चै भन्सार को कर्मचारी ले नै गर्ने भए, खाई नखाई विदेश मा कमाको पैसाले की किनेर ल्याउन पनि कोचेर ल्याको १०० रुपैया भन्दा बढी को सामान ल्याउन नपाउने पनि नियम बन्छ हाम्रो देश मा| १०० रुपैया भन्दा बढी ल्याउन नपाउने ? विदेश बाहिरिने हरेक नेपाली रुपैया रोक्न किन सकिन्न..कमाको पैसा मा मात्र कर लाउन जान्या छ| विदेश पढ्न या काम मा जाने ले कति पैसा बिदेशियाऊछन् तेस्को लेखा जोखा राख्न चाही आबस्यक छैन | मान्छे कुन बाध्यताले बाहिरिन्छन र कति दुख पाउछन तेस्को सजिलो पार्नु छैन …..कमाको पैसा चुस्नु भनेको हाम्रो रगत चुस्नु बराबर हो | नियम बनाउने डाका हो |

 68. कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा. यो त असक्षमता को परकस्ता हो. हामी सबै बिदेशमा रहने नेपालीहरु माथिको अत्येचार हो.हामी सबै यसको बिरुद्धमा जरुर लड्नु पर्छ .हरेक कुराको सिमा हुन्छनै तर यो त अति भए जस्तो लाग्छ . नेताले कमिसन लिने र भ्रस्टाचार को सजिलो बाटो. भन्सार लिनु नराम्रो होइन तर बिदेश भन्दैमा सबैलाई एकै ठाउमा राखेर तौलनु ठिक हैन. यिनी हरुका रखौटी हरुले सिमाना पारीबाट करोडौ को समान ल्याउदा भन्सार पनि नलाग्ने हैन नेपालमा कस्तो कानुन बन्दै छ . यो त हामी जस्ता दुखि गरिब जनता माथिको थिचोमिचो र हाम्रो रगत र पसिना को चरम सोषण हो.सम्मान जनक भन्सारको लागि हामी एक जुट हुने पर्छ . याद राखौ हामी जस्तै बिदेसी नेपाली को कमाईले हाम्रो मात्री भुमि गुज्री राखेको छ. हामीले यस्ता पट मुर्खहरुलाई छनोट गरि पठाउनु हाम्रो ठुलो भुल थियो. होसियार ! सर्प लाई दुध पिलायर राखे पनि एक दिन डस्छ

 69. भने पछी अब विदेश बाट लागेको एउटा पानीको बोतलको पनि भन्सार लाग्ने भो होइन त साला चोर नेताहरु एउटा गरिब नेपाली ले विदेश मा पसिना काडेर, रगत बगाएर कामको परिसरम सोस्ने निर्णय गर्दा अलिकति पनि हिनता बोध भएन होला कि?

 70. यो कस्तो नियेम हो?स्वदेशमा रोजगार दिन नसक्नु,विदेश पठाउने कुनै सरकारी राम्रो सिस्टम छैन बिदेशमा पसिनाबगयेर दुखले कमाएको रेमिटेन्सले देश धानेको छ…विदेशको दुख कसले बुझेको छ र…?घर,परिवार,मातृभूमि,इष्टमित्र बिहिन भएर दुख ले कमाएको सिमित संचित धन बाट केहि हिससा आफुलाई आवश्येक समान लान कर तिर्नुपर्ने….??कहिनाभायेकोजत्रा हादी गाउमा भनेको येही हो.बरु सोझै घुस चाहियो भन्नु नि…………..भ्रष्टचारी,तस्करीलाई खोइ नियेम ………….??????पत्रका महोदय ज्युहरुले हाम्रा कुरा उठाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु/ धन्येवात………………….////////.

 71. ” प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा लाग्ने महसुल तिरी ल्याउन पाउने छन्। ” भनेको के हो ? $१०० पर्ने समान मा $१०० नै भन्सार तिर्नु पर्ने भनेको हो?

  • यो कुरा साचो हो . $१०० को समान मा $१०० अथवा त्यो भन्दा बढी तिर्नु पर्ने हुन सक्छ . जस्तै गाडी हरुको भन्सार मा १५०% , २००% भन्सार लाग्छ , तेस्तै ऐले यो नया नियम अनुसार सबै electronic समान हरुमा येस्तई भन्सार लाग्छ रे

   एउटा सम्म लान पाइन्छ रे , एउटा भन्दा बढी भयो भने चै दुइटा को नै भन्सार तिर्नु पर्ने हुन्छ रे एई दर ले

 72. सबै कुरा नेपाली मा लेखना अय्येना छ यी नियम कर्मी लै. यिन लै पनि ठुटे अंग्रेजी ले छाडेन .. item number re हा हा हा हा ! ल बधाई छ गरि खाउ

 73. एउटा पेन लाई पनि १०० रुपया भन्दा बढी पर्छ. त्यस्तो भए अब एउटा पेन को पनि भन्सार तिर्नु पर्ने भयो हैन त हाम्रो सरकार लाई! ल बधाई छ नियम कानुन बनाउने तालु हरुलाई. भर घर भर. एक दिन यो संसार नै तिम्रो हुने सम्भावना बढी नै देखिएको छ.

  सक्छौ भने अमेरिका लाई नै ब्नासर लगाउ अलिक चाडै धनि हुन्छौ तिमि हरु. राम्रो स्वच्छ विचार ले गतिलो कम गर्ने चाही कोहि नजन्मिने भए हाम्रो नेपाल मा…

  पशुपति नाथ ले तिमीहरु अझै कल्याण गरुन यहि छ हाम्रो सुभकामना!!!!

 74. चो नेता हरु हिले लुट र आफु धनि हो.. पक्क तिमि हरु भाते हरु विदेश औडा हामी पनि हातमा दहि जमेर बस्दैनौ नि !!!!!

 75. हाम्रो देश नेपाल का प्राय सबै घर का १ ,२ जना त विदेश मा बसेकै६न् अब सबैको परिवार मिलेर भारत मोहन को टाउको काटेर टुडिखेलमा झुनदओंउनु अनि त्रिभुवन बिमान्स्तल का कर्मचारी सबैलाई एकै चिहान मा पुर्नु अनि मात्रै हामी विदेश मा दुखगरि पसिना बगाएका दाजु भाई तथा दिदिबहिनि हरुको मनमा सान्ति हुन६ आजैबाट हामी सबै विदेशमा दुखगर्ने दाजु भाई तथा दिदि बहिनि सबैको परिवारले आवाज उठाउनु जरुरि६ हामीले यहाँबाट त समाचार पड्नु अनि एर्पोट मा पैसा तिर्नु बाहेक केही गर्न सक्दैनौ त्यसलै सबै मिलेर एसको बिरोद गर्नु होला ताकी हाम्रो पसीनाको कमाई डाका हरुले लुट्न नापहुन

 76. अब म समस्त बिदेसमा बस्ने नेपालीहरुलाई के अनुरोद गर्न चाहन्छु कि नेपालमा पठाउने रेमिटेन्स पनि बन्द गर्न पर्छा अनि थाहा पौछान वन्सार मा बसेर के खादा रहेछन

 77. मेरो विचारमा यो नेपाल को laptop , lcd TV , camera , को business , गर्ने हरु को घुस ले भन्सार का हाकिम हरु ले बनाएको नियम हो किनकि विदेश बाट धेरै समान सबले घर को use भनि लागे पछि तिनीहरु को business चलेन र भन्सार का हाकिम लै पनि धेरै पैसा आउने भयो भन्सार मा staff सरुवा गर्दा………. लुट लुट हामीलाई त लुट्न पल्केको छौ तिमि हरु ….

 78. अध्यागमन/भन्सार विभागको हाकिमलाइ सिधै पत्र लेख्ने कुनै site वा ठेगाना भए कसैले दिनुस न !! म यिनीहरूलाई भित्तामा पुग्ने गरि पत्र लेख्न चाहन्छु /

 79. के गर्दा विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूलाई दुख दिन सकिन्छ भनेर बनाएको नियम जस्तो लाग्यो / यी भातेहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको २५% विप्रेषणको योगदान भनेर जानेको छैनन् कि क्या हो ?!
  के रहरले विदेशिएको हुन्छन र ? कति मेहेनत गरेर जोहो गरेको दुइ चार पैसाले आफन्त मनपरेका साथीभाईहरूलाई यसो केहि उपहार लगिदिउ भनेपनि झमेला नै फसाउने चाजोपाजो गर्छन हाम्रा नियम बनाउनेहरू /
  कस्तो नरमाइलो लाग्ने सम्झदा पनि !!
  योगेश..हाल;न्यूयोर्क/

 80. अर्बौको कर छल्नेलाई सुरक्षा गार्ड सहित कर मिनाहाको उपहार, बिदेशमा बर्सौ दुखागरेर नेपाल फर्किनेहरुलाई एउटा कट्टुको बदला अर्को कट्टु tax | जय होस् भन्सार कर्मचारी|

 81. आबो पैसा कमाउने आर्को बिजनेस नेपाल को ठुलो बडा हरुले जे होस् जानेकै हो आबो देस लै खोक्रो त पर्यो पर्यो आबो बिदेसमा गएका गरिब जनता लै नै खोक्रो पर्ने नया बिजनेस हो यो तर बिदेस मा पैसा मात्र कमै हुन्छ वन्ने क छ र कत्ति दुख पैरेखेको छ जनताले त्यो कसले देखेको छ र दिने ठाउमा उल्टो लिने यो क को नया बिजनेस हो कि क हो एस्तो चै आफ्नो पेट वर्ने नया खेल हो है कत्ति नेपाली हरु धुखा पाएर घर फर्केको हुन्छन तेस्तो हरु लै पनि पैसा लिने तेसरी पैसा लिनु वन्द बरु मलाई आली कत्ति घुस देन वनेर सुटुक्क माग्दा वाई गो नि बरु दिन तय छौ तर येस्स्तो खालको बिजनेस नगरौ होला नेपालका पेट वरुवा ठुला बडा हो लाला धेरै धेरै बधाई छ यो नियम बनाउने लै

 82. लौन अब त नेपाल मा बसेका जनता लाई लुट्दा लुट्दा नपुगेर विदेश मा ज्यान को बाजी लगाएर कति ले घर खेत बन्दगी राखेर गइ कमाई ल्याएको सम्पनी पनि लुट्ने भयो नेपाल को निकम्मा सरकार ले लौ लुट लुट तिमि हरु कै छ दिन/

 83. यो भनेको बिग्रेको देसको भत्केको पारा हो …
  भन्सारका कर्मचारी मोटाउने चाला हो …
  बर्सौ बिदेसमा दुख गरेर फर्केकालाई सताउने ताल हो…

 84. (झ) मदिरा १.१५ लिटरसम्मको बोतल एक।
  तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका खण्ड (झ) मा उल्लिखित सामान बाहेक यस उपदफामा उल्लिखित अन्य सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी स्वीकृति दिन सक्नेछ। खण्ड (झ) मा उल्लिखित मदिरा तोकिएभन्दा वढी परिमाणमा ल्याएमा वढी परिमाण जति जफत हुनेछ।

  यो policy मा धेरै स्वार्थ लुकेको छ, १.५ लिटर मदिरा भन्दा बढी ल्याएमा जफत गर्ने रे ! जफत गरेर सरकारले मदिरा भट्टी खोल्ने होकी केहो ? पक्कै हैन होला तर यो कुरा चाही पक्का हुन्छ होला त्यो हो सबै जफत गरेको बिदेसी quality को राम्रो मदिरा कर्मचारी हरुले बाडिचुदी खाने, गज्जब को policy रहेछ, १.५ लिटर भन्दा बढी मदिरा लिएर आउनेले कर तिरेर ल्याउन पाउने कुनै option पनि छैन, बिदेशमा कम गर्ने गरिब नेपालीको रगत पसिना को कमाई मा कति आखा गाडेको होलान, यो policy ले सरकारलाई कुनै फाइदा होला जस्तो लाग्दैन तर अबस्य कर्मचारी हरुलाई भने जादुको छडी जस्तै हुनेछ,

 85. अनि कर्मचारी भने को त order गरे को काम गर्ने हो गल्ति त under SLC देश चलाउने र रुल्स बनाउने leader को हो

 86. उपेन्द्र जी त्यो भन्सार को staff लाई कुकुर न भन्नुस न तिनी हरु लाई कुकुर भन्नु भने को कुकुर को इन्सल्ट गर्नु हो कुकुर त कति इमान्दार हुन्छ आफ्नो घर को लागि र मालिक को लागि येने हरु त लामखुट्टे हो चान्स पायो की रगत प्युना आउछ अनि २-३ दिन को भर्मन मा गए को नेता र मन्त्रि ले कति समान vvip गेट बाट लायौना पौने त ????

 87. अब तिलारी र मंगलसुत्रको पनि कर तिर्ने दिन आयो देशमा……………..कुन दिन देखि सिन्दुर लगाएको पनि पैसा ले वन्चन यिनीहरुले.

  यो नियम चै कुन बुद्दी नवएको मान्छेले वनाएको हो????????????????????

 88. ठिकै छ जति नियम ले पेल्न मिल्छ नेपाली जनता लै पेल्दै गर्नु आखिर मा जन्मिएर जान्ने भए देखि आफ्नो देश मा ramayera हिडेको र अरु मानीश हरु रमाएर हिडेका देखेको छुइन तर एउटा कुरा के चै सत्य हो भने हरेक युग मा एउटा परिबर्तन हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो युग को जन्म छिटै हुन्छ र येस्ता आफ्नो स्वार्थ को लागि बनिएका नियम को विरुद्ध ठुलै आवाज उठ्ने छ र येस्ता क्रान्तिकारी, प्रजातन्त्रबादी या के के बादी सबै बिलिन हुने छन् र नेपाल एक दिन स्वर्ग जस्तो देश हुनेछ .

 89. यी सभासद अनि सरकारी कर्मचारी हरु मिलेर के गर्न खोजेका हुन् म त दङ्ग परेको छु होइन पैसानै कमाउनु छ भने बटुको लिएर रत्नपार्क वा संसद भवन को गेट अगाडी बसेर भिख माग्नु नि सधै हर नेपाली संग छिटै
  मालामाल भै हाल्छन नि! हाम्रै साथ् अनि हाम्रै भोट ले उच्ह ओहोदा मा पुगेर आज हामी संगै वा हामीले नै पसिना र रगत बगाएर आर्जेको जिन्सी सम्पति पनि खान खोज्ने! धिक्कार छ नालायक हो! अलि कति धर्म को त ख्याल गर! तिमि हरु त साचंई पढेलेखेका भेडाहरु नै रहेछौ!

 90. this is enough………………………. if our lesders need more & black money stay in ratnapark or infront of BICC gate take one bowl everyday & beg with each nepalese, they earn more money in shirt time.

 91. भंशार मा बस्ने ले …. खान पाएन जस्तो छ,मन्त्रि र शाम्साद ले न पा भनेर यस्तो नियम लागु गरे जस्तो छ/के विदेश मा पैसा को रुख छ र ?१/१/ थान सबै समान लायौनु पाउनु पर्छ/जति महीना भए पनि /

 92. यदि कसैले पनि ब्यबसायिक प्रयोजन को माल सामान लैजान्छ त्यसको लागि भन्सार कर लिनु पर्छ तर आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक प्रयोजन को लागि सामान लैजानु पर्दापनि अब हामीले अनावस्यक रकम तिर्नु पर्ने ,यो त उचित र न्याय पूर्ण भएननी

 93. खत्तम पर्यो नेपालको चोर हरुले खत्तम झलनाथको सरकार अहिले त एस्तो लग्न थाल्यो कि मा नेपाली हु भन्न पनि लाज …..खत्तम नेपाल सरकार खत्तम झलनाथ खनाल ……………..

 94. देशको सम्भिधान बनाउला भनेको त विदेश मा बस्ने नेपालीको लागि पो नया कानून ल्याएछ.
  गजब छ बा नया नेपाल को कानून ,खुब हास्यो होला यो नया कानून ल्याएर एरपोर्ट का
  करी र्मचाहरु

 95. साचिकै कस्तो रिस उठ्छ भन्सार भन्ने बितिकै बल्ल बल्ल २/३ बर्समा घर जादा पनि सारै दुख; दिने भयो होइन

 96. नमच्चिने पिंग को सय झट्का हुन्छ रे तेस्तै असफल हुन लागेको राष्ट्रको यस्तै नाटक हुने नै भो नि…. अब केहि समय पछी रेमिट्यान्स मा पनि आय कर लगाएको देख्न र सुन्न पर्यो भने आफ्नो कपाल नलुछे हुन्छ मित्र हरु… अन्धेर नगरी चौपट राजा भनेको येही हो..

 97. ए साथी हो , घरमा बसेर त हामीलाई गरेर खान दिएन बिदेशमा रगत र पसीना
  बगाएर ल्याएको धेर थोर नि, तिनीहरुलाई आव हामी यसरी कुरामा मात्र नभुलौ हामी सबै घर फर्को र तिनीहरुलाई सधैको लागी देश निकाला गरों, देश भनेको जनताको हो, न कुनै ज्यानमारा, भ्रस्टचारी र बलात्कारीको हो ?

 98. We are happy to comply by the law but Mr Ministers if you guys are man enough then make sure the companies pay the taxes that are collected from the customer. We do not like to hear this again, ” Kutte ko 15 crore dediya hai, ab kitna chayie”. We will not be silent spectator. We will come and get you no matter what it takes if you disobey the law you make.

 99. एरपोर्ट कर्मचारीलाई घुस खाना र विदेश बाट फर्केका नेपालीलाई दुख दिनको लागि सहयोगी नियम कानून

 100. के नियम हो यो ? सारै भो नि आफन्ती लाई उपहार दिन पनि नपाउने भईयो है / १५ थान. लुगा रे …अब Kati जोर. लुगा कपडा बोकेर हिड्ने भन्ने पनि कानुन भो होइन ? कहिँ नभाको जात्रा मेरै प्यारो देश मा

 101. दुर्गा खनाल जी,,तपाइँ ले एकदम ठिक कुरा गर्नु भएको छ वास्ताब मा ति नै ६०१ चोर हरु को गोजी भर्नु बाहेक केहि देखिन मैले पनि,, खाली सिदा सोजा जन्नता हरु लाइ दुख दिनु सिबाय यहाँ अरु केहि गरेको छैन |

 102. नेपाल सरकारले आब हामीलाई नि दुख संग कम गरेर खान पनि नदिने यस्तो त कुनै देशमा नै ६ऐनत सबै फटाहा र जाली घुसौरेले हाम्रो नेपाल लै नै खतम बनाउने भयो त साथी आब हामीले चाही आन्दोलन को चुनौती दिनु पर६अ है.बिदेशी साथी

 103. यो सब नियम हरु सोझा शाझा जनता को लागि मात्र हो साले हरु को आफ्नो माचे हरु अनि ठुला थला हरु लै के को भन्सार के को TAX , सबै यो पैसा खाने दाउ नै हो, समान चोरेर पुगेन अब त हाका हाकी माग्ने भयो है साला हरुले साथी हरु हामी चाही हेरेको हेरेकै बस्ने कि केहि ठोस् बिरोध को कार्यक्रम हरु गर्ने हो!!!

  जति पनि साथी हरु जानु हुन्छ सबैले यो नियम पालना नगरम
  कि कसो!!!!

 104. एरपोर्ट का कर्मचारी को चोरी गर्ने काम लाइ सरकारी मान्यता दिन यस्तो नियम ल्यायको हो
  अब त चोर्नु परेन झन् दुक्कले लुट्न पाउने भयो यी घुस्याहा कमचारीहरुले . के के नियम बनाउछा खोइ ? जति जय नियम बनायो त्यति घुस खाने अवसर बनाउछन यिनीहरुले ..
  “नेपाल को कानुन दैब ले जानुन” होइन अब त “नेपाल को कानुन दैब ले पनि नाजनुन”

 105. त्यसै त कर्मचारीहरुले दुख दिन्थे यात्रुहरुलाई अब झन् कानुनी अधिकार दिएपछि यात्रुहरुको बिजोक हुने नै भो.हे भगवान नेपाली हुनु नै मेरो लागि अभिशाप भो.

 106. होइन एनी गधा हरु लै लाज सरम लाग्दैन .तेसैता देसको बारेमा दुखि रहेको बेलामा कहिले कही घरमा जादा पनि सुख दियानना यी डाका हरुले.तेसै पनि दुख दिने यी चोर हरुलाई झन् सजिलो हुने भयो आवत. यो नियम राम्रो भएन तुरुन्तै खारेजी हुनु पर्छा नैभाने यिनी नेता हरुको पनि खैरेट chhaina

 107. जनताले भारतको सीमाक्षेत्र र विदेशबाट समान किन्दा नेपालको ब्यापारीको व्यापार कम भयो रे / नाफा कम भयो रे / नाफा धेरै गर्न भ्याट मोहनलाई घुस ख्वाय होलान नियम बनाइदियो / उसलाई पनि फाइदा ब्यापारीलाई झन् फाइदा / दुख पाउने त हामि जनताले त हो नि /

 108. बल्ल बल्ल ३ वर्ष पछि नेपाल जानु लागेको बहिनि संग १ थान आयीफोने १ थान लप्तोप ३थान घडी र अरु सबै कपडा हरु छ / ल मित्र हरु को क्रिप्राया बनि दिनु होला कति जति TAX तिर्नु पर्ने हुन्छ /

 109. कति सुन्ने नेपाल को कुरा सुन्दा सुन्दै पागल भए अब त इनिहरुले नेपाल नै आउन नदेला जस्तो छ अनि एस्तो निएम ले के गर्न खोजेको होला जसमा कुनै तर्क छैन.कहिले कहिँ यस्तै कुरा सुनेर आतंककारी बन्न मन लाग्छ र ति सबैलाई खतम गर्न मन लाग्छ .कति सहनु यो अत्यचार र ब्रस्ताचारी यी सबै यसकै को करामत हो यो सबै नेपाली ले बुज्नु पर्छ

 110. भ्रष्ट्राचारीहरुले कडोडौ कुम्लाउदा पनि केही गर्न नसक्ने नाथेहरुले हामी संग एक सेट कम्प्युटरको समेत भन्सार नलिई त के ले बाच्दा हुन् ? तर यो राम्रो र स्वागत योग्य काम हुदै होईन । इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु पुरानो प्रयोग गरीएको एक सेट टि. भि., कम्प्युटर, लगायतका सामानहरुमा भन्सार छुट हुनु पर्ने हो । नेपालका ठालु भनौदाहरुले गतिलो र जनताको हितमा हुने काम कहिल्यै गर्न जानेनन् । धिक्कार छ मेरो नेपालका शासकहरु……

 111. अब विदेशबाट नेपाल आउनेले सुटुक्क सामान ल्याउन नपाउने त होइन होला, बरु अब विदेशबाट नेपाल आउनेले सुटुक्क सामान ल्याउनको लागि भन्सार को मान्छे लाई अझ धेरै पैसा खुवाउनु पर्ने होला

  येसरी declaration form भरेपछि सिधै ल दाई तपाइको समान येतिको छ सुटुक्क ५०,००० तिर्नुस नत्र फेरी १ लाख tax तिर्नु पर्ला अथवा यो समान एती छोडेर जानुस ( म आफ्नो घर लाग्छु ) भन्न पाइने भो नालायक हरुले .

 112. यो त मेरो बिचारमा भन्सारको प्रमुखको अफान्तबिदेस मा बसेर आउदा केहिपनि आफुलाई नलेरको झोकमा औरुलाई पनि रोकेको जस्तो लाग्यो
  बिदेशमा बस्नेको आफन्त हुदैनकी के हो गिफ्ट दिनाता सबलाई एउतै समान दिनुपर्ने नदेउ भनेको होला नि यो अरुकोमनको अरुको बिचारको ख्याल नराख्ने येस्ता नारापशुलाई के भन्ने

 113. भन्सारका कर्मचारीहरुको खुलेआम आफ्ना नेपाली दाजु भाई दिदि बहिनि हरुलाई लुटेर खाने भाडो बनाए

 114. एतिबेला एरपोर्ट को धेरै जसो स्यालहरुको हड्डी हास्दैछ होला. नेपाल सतिले सरापेको देश भन्ने सुनेको थिए तर एति सम्म सरापेको होला भनेर सोचेको त थिईन. बिचरा नेपाल मा रहेको बुवाआमा, दाजुभाईले आफ़्नो देशमा कमाउन नसके पनि विदेश बाट ल्याएको घडी, मोबाइल चलाउन पाउनु हुन्थ्यो के रे अब सरकार लाई त्यो पनि डाहा लागेछ. कर लगाउने हिम्मत छ भने अर्बौ छल्ने उद्योगपतिलाई कारबाही गरेर देखाओ न, छोराछोरीले विदेश मा दुख गरेर ल्याइदिएको एउटा घडीमा आखा नलगाओ.
  यो नेपाल सरकारले जनतालाई सुख भएको देख्न त कहिले सक्ने भएन. “लौ त्रिभुवन विमानस्थल का खान पल्केका स्यालहरु (इमान्दार कर्मचारीहरु जो सायद छैनन् होला, बाहेक ) मनाओ यो पाली को दशैं भब्य तरिकाले. जनताको सामान ले घर भरो अनि घुषले दराज भरो.”
  लौ परमेश्वोर रक्षा गर्नुहोस नेपाली जनताहरुको जो एति बेला घर न घाट को भैराका छन्.

 115. अति भयो अति होइन भन्सारमा त तेसै पनि लुटेकै छन् नि अरु कति लुट्न परेयों?हुदा हुदा नेपाली जनताले बिदेस मा पनि सुख नपाउने भए देस मा केहि गर्न दिएनन् दिएनन् बिदेस मा रात दिन नभनी दुख कस्ट संग मेहनत गरेको पनि देखि नसहने भए लुट लुट तिम्रै रहेछ दिन तिम्रै रहेछ देस ?

 116. यो सिस्टम तुरुन्त हटाउनु पर्छ, संबिधान को कुरा चर्को उठेको बेलामा झन् सय गुना को भार मेहेनेती सिधा सधाको टाउकोमा थुपारेर मोज गर्छो भनि जसले यो नियम बनायो उसले अरु राष्ट्र को बारेमा पनि राम्रो संग बुझ्नु जरुरि छI यसको बिरोध जोडदार रुपमा गर्नु पर्छ साथी हरु हो अति भयो यो १००% गल्ति छ तुरुन्त खारेज हुनु पर्योI

 117. यो कस्तो बारिन्जय मन्त्रालय हो, जनतालाई मात्र एस्तो नियम, अनि नेपाली सेना शान्ति सेना हान्दै बाहिर बिदेशमा जान्छन केरे, खै त तिनीहरुलाई यसै दफा उओअदफ़म गासेको, ! उनीहरु त सेना नै भए नि होइन र? शान्तिसेना गइ फर्किएर आउने हरेलु त झन् एक किलो दुइ किलो भन्दै कति सामानहरु लिएर आउछन त्, त्यो त् नेपालकै एरपोर्ट मा ठुलो मेला देख्न पाइन्छा,!
  विदेश मा बस्ने हरुलाई आत्रे किन टार्गेट नि, पहिले नेपाल भित्रै का कर छलकपट गर्ने हरुबाट असुल गर्न, नत्र हामी सबै जनता मिलेर, घुस लिने र दिने दुवै रस्त्रका शत्रु हुन् भनि, नस्ट गर्नु पर्छा, र येस्मा कसैले नि रोक्न सक्दैन किनभने स्कुलमा सरकारले नै लागु गरेको पाठ पढेको हो, धन्येबाद कालो नेपाल सरकालाई

 118. मैले सुनेको नेपाल मा LCD TV लैजादा धेरै नै भन्सार तिर्नु पर्छा रे. के यो सत्य हो. सत्य हो भने per inch कति तिर्नु पर्ने होला. कसैलाई थाहा भए share गरे मा आभारी हुने थिए

 119. अस्ति भरते डाकालाई बिनोद चौधरी काण्डमा खुब गालि गरेको रिस निकालेको हो त्यो डाकाले, अरु केहि होइन, खोइ के भयो चौधरी काण्ड अहिले? सामसुम गर्यो डाकाहरुले?

 120. वा वा जय नेपाल……….लाज नि छैन कि के हो खुलेआम लुट्ने…..थुक्क बय्ज़त्ति नेता हो….visit नेपाल २०११ को राम्रो example …..धन्यवाद चोर lawmakers हरु……

 121. वा वा जय नेपाल……….लाज नि छैन कि के हो खुलेआम लुट्ने…..थुक्क बय्ज़त्ति नेता हो….visit नेपाल २०११ को राम्रो एक्षम्प्ले…..धन्यवाद चोर लाव्मकेर्स haru

 122. यो निर्णय त भन्सारका कर्मचारीलाई ल गरी खायो बजिया हो भनेको त हो नि.

 123. Size Tax Rate per inch
  0″ – 22″ Rs 250
  23″ – 29″ Rs 350
  30″ – 32″ Rs 640
  33″ – 39″ Rs 800
  40″ – 49″ Rs 850
  50″ – over Rs 1600

  एक मित्र ले माथि को tax को दर राख्नु भएको रहेछ। एदी यो ठीक हो भने extra सामान को माथि को उल्लेखित सामान अनुसार को रकम तिर्न गाह्रो मान्नु भएन। बरु आफ्नो सामान फर्म मा भरेको खन्ड मा फोन laptop सुरक्ष्यित हुने हो भने त यात्रु को लागि राम्रै कुरा हो नि।

 124. अति भयो अति………………………जोइ न जुङा पोइ न पोते, सातु न सोप्र्याक कोसा खादै सुसेल्दै’………जहाँ कुनै पारदर्षी निती नियम सोझा नेपालीले देख्ने र बुझ्ने गरी राखेको छैन, अतीनै अब्यबस्थित सुबिधा बिहीन मलमूत्रको दुर्गन्ध फैलाई राख्ने भन्सारका चोर ब्यबस्थापन्, टुटेका फुटेका र लुटेका वास्तविकता त न त्यो नौलो कुरानै भयो, लाखौ नेपालीहरु अब यस्ता चोर गधाहरुको दोहोरो मारमा त्यही अब्यबस्थित थलोमानै यो मेरो कट्टु यो मेरो मोजा यो मैलेनै लगाको हो यो चै फलनालाई भनेर सबै निकाल्दै देखाउनु पर्ने भो हैन त! अलि राम्रो देख्यो भने त त्यो कट्टु पनि लिन्छ, देखेको छु ह्यन्ड ब्यागको स्याउ झिकेर यो त लान पाउदैन भन्दै तेही टोकिराखेको यो त सयौ मध्यको एउटा उदाहरण मात्र हो । अब हामिले के अपेक्षा गर्न सक्छौ कि भन्सारका यि चोर हरु र निती नियम बनाउने गधा नेताहरु बाट……………………????

 125. सथिहो !!!अब केहि नभए पछि अन्तिम मा बाहिर बसेका नेपाली हरु पनि पिडित हुने भए देश को राजनीतिक गतिबितिले ,,,, कस्तो कस्तो दुख बिर्सेर आफ्नो परिवार लाई भेट्न भनेर फिर्केका अवस्थामा अब नेपालको एरपोर्ट मा दिक्क हुने भैयियो ……येत्रो दुख गरेर अनि येत्रो देश को अर्थतन्त्र समालि रहेका बाहिर बस्ने नेपाली को अब को अवस्ता अक्दमै दुखादाये हुने भो !
  येत्रो देश मा बबाल भैराखेको छ….नेता हरुले केहि गर्न सकेका छैनन् ….नेपाल मा तिरेको कर सबै ति नेता हरु लाई खुवैदै सकिसक्यो त्यही पनि ति नेताहरु ले देश र देश को नागरिक को बारेमा सोचेका छैनन्….अब त हुदा हुदा बाहिर बसेका नेपाली लाई पनि छोडेनन्
  …..अब त पैसा कसरि कमाउने र के खाने …यो सबै कुरा ति कुर्सो मा बसेका ति जनावरहरु ले सोचेको कुरा हो…….
  तर हामी लाचार छौ ….हामी ले क गर्न सक्छौ र ? हामी खाली mysansar.com पढछौ अनि कमेन्ट गर्न मात्र सक्छौ र अलि कता भए पनि रिस कम गर्छौ……चोर नेताहरुले जे गरे पनि हुन्छ नेपाल मा हामी ले अहिले सम्म केहि बोल्न सकेका छनौ ….तेसैले साएद हामी जहिले येस्तई हुन्छौ होला……सोझा नेपाली जनता हरु ….चोर र डाका नेता हरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न घुमाका घुमाई छन् नेपाली हरुलाई….हामीले देखाक छौ तर गर्न केहि सकेका छनौ….र साएद येस्तई येस्तई नया नया र घिन लाग्दा र डरलाग्दा कुराहरु मात्र सुनिन्छ होला देश मा जहिले पनि….कहिले सुनिने हो राम्रा कुरा हरु ….दिक्क लागि सक्यो यार !!!!!!!

 126. यो नियम राम्रै छ तर यसका केहि कमजोरिहरू छन्। सबैभन्दा पहिले क्यामरा इत्यादि ल्याउन पाइने तर कम्प्युटर भने ल्याउन नपाइने भन्ने नियम अचम्म लाग्यो। संसारभरि एकथान ल्यापटप बिना रोकटोक लग्न पाइन्छ। युरोपका १२ जति देश र एशियाका ३ देश घुमिभ्याउंदा कतै कुनै रोक टोक भेटेकोछुइन। २-४ बर्ष विदेशमा बसेर पढ्नेले ल्यापटप त किनेकैहुन्छ, किन्नैपर्छ यहाँको पढाइकोलागि।

  अनि महशुल कति लाग्ने भन्ने कुरा खुलस्त हुनुपर्यो। बसाइको अवधी इत्यादि हेरेर महशुल लगाउने हो भने पनि कति बर्ष बसेकालाई कति महशुल लाग्ने हो खुलाउनु पर्यो। यसरि अस्पष्ट नियम लगाउनाले चिनजानकै भरमा कसैलाई आराम भने कसैलाई हैरान हुनसक्छ, भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ।

  • नियम सतप्रतिसत खुसखोरीकालागि ल्येयाको हो | यो कुनै हालतमा राम्रो छैन ! हरे हामि नेपाली !!! यी सब घटिया गिदिको परकस्ता हो |

  • मित्र कम्प्युटर अहिले जहाँको पढाईको लागि पनि चाहिन्छ अलि यहाँ वहा होइन

  • DOES THAT MEAN, I WILL NEED TO PAY TAX even for my laptop if I take home?

   I am going back home for 1 and half month holiday. And I am allowed to take maximum of RS 10000 only.I really don’t understand.

   Are they gone mental?

   BLOODY VAMPIRES! It sucks.

 127. अब त झन् एअरपोर्ट को कर्मचारीले मोज गर्ने भए / ठाडै भन्छ ल ,, कि यो फर्म भर सबै उल्लेख गर कि एती देउ ,,

 128. नेपाल का फटाहा नेताहरु ले कुर्ची को लागी मात्रै लुछा चुडी गर्छन् कि? भनेको अब बिदेशमा रहेका नेपाली हरुको खुन पसिनामा पनि गिद्दे नजर लगाए जस्तो छ !!!!!/

  • साथि, कति थान भन्दा बढी ल्याए मात्र कर लाग्ने हो बुझ्नु भा छ.. कि तपाइँ एरपोर्ट बाट बे रोक टोक जति पनि समान भित्र्याउने दाउ मा हुनु हुन्छ…. खबरदार

   उत्तम पन्त
   हादिगांव

 129. म Software Engineer. भारत म़ा कार्यरत के म यौटा Laptop लियर आउदा भन्सार लाग्छ त? यसको उत्तर दिनुभएमा आभारी हुने थिए।
  Er.Bishnu Pokhrel

  • Software Engineer bishnu जी ले माथि राम्ररी पढ्नु भएन जस्तो छ !(आइतबारदेखि भन्सार विभागले सबै स्थल नाकामा र हवाई नाकामा समेत सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउने सबैलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ। )
   माथि लेखे अनुसार तपाई इंडिया बाट आए पनि स्थल नाकाबाट तपाई ले आफ्नो निजि एउटा laptop लिएर आउन सक्नु हुन्छ !
   धन्यवाद !!!!

 130. पोहोर नेपाल गएर आउदा अलिकति सुकुटी ल्याएर आएको एरपोर्टमा कर्मचारीले हेरेर यो त लान पाउदैन भाइ भन्यो अनि मैले के गर्नी त लान पाइन्छ होला भनेर ल्याएको भने . उसले त लाजै नमानी अलिकति चार्ज लाग्छ भन्यो . कहाँ तिरनी हो त चार्ज भनेको त तेस्तो भनेको त कस्तो कुरा नबुझेको भनेर हकार्यो . अनि कसरि दिनी त भन्दा त तिम्रो पस्स्पोर्ट मा हालेर देउ मा पस्स्पोर्ट हेरेको जस्तो गरेर लिन्छु भनेर भन्यो . अनि के गर्नी ल्याएको सामान फाल्ने कुरापनि भएन अनि एक हजार पस्स्पोर्ट मा हालेर दिनु पर्यो . तेस्पछी त ल्याउन पाए कस्तो नियम हो कुन्नि पैसा दिए पछि पाउनी नत्र नापौनी … खै के खै के …

 131. हाम्रो देश का भ्रस्ट नेता हरु ले गर्दा बिदेश बाट फर्कदा दु:ख दिने नियत हो यो,देश को स्थिती कुन हालत मा छ,
  ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तो-संबिधान बनाउनु,कसरी हुन्छ जनता लाई राहत दिनु पर्ने ठाउँ मा जुन निर्णय नेपाल सरकार ले लिएको छ एकदम गलत छ।।।।हामी सबै ले जुन नेपाल सरकार को निर्णय को घोर बिरोध गर्दछौ साथै पथ भ्रस्ट फटहा नेता भनाउदा हरु को पनि ……./

 132. हुदा हुदा अब नेपाल जादा पनि भनसुन गर्नु पर्ने भो ये गाठे!!!!

 133. येस्तई उत् पत्यंग काम बाहेक अरु क गर्न जानेका छन् र ? उदाहर्ण को लागि सबै पार्टी मिलेर बन्द लाइ अबैधानिक बनाए हुन्न ? स्कुल लाइ शान्तिछेत्र अरे ?

  बन्द नै अबैधानिक बनाए त कुरै सकिन्थ्यो नि , नेपालका नेता जनता सबै भेडा जस्ता भएका ले एस्त कुरा आगामी दिनमा पनि हेर्न पाइने छ |

 134. कर भन्सार सरकारलाई तिर्नु पर्ने नराम्रो नियम चाँही होइन तर हामीले विदेश बाट रगत पसिना बगायर कमायको पैसाले आफुलाई आवस्यक पर्ने सामानको राजस्व तिर्नु पर्छ भन्ने समाचार पढ्न पाउदा विदेशमा रोजगारी गर्ने नेपालीलाई निराश पारेको छ.

 135. होइन हो फेरी कुन भ्रस्ट को मति भ्रस्ट भयो आखिर एरपोर्ट को खाना पल्केका ति खंछुवा लाई खान को लागि टेवा पुर्याएको छौ बधाई छ आखिर मर्का मा पर्ने भयो सर्ब साधारण मामुली एउटा कुल्ली ले बिधेस मा बसेर आफ्नु घर परिवारलाई केहि वर्ष बिर्सेर केहि हुन्छ कि भबिस्य को लागि केहि कमौना अथवा केहि हुन्छ कि भनेर एस्तो तन्तालापुर् घाममा डटेर काम गरि कमाएको पैसाले घर परिवार को लागि केहि समान अनि कपडा लाई जान पनि अब भन्सार तिर्नु पर्ने कस्तो बेला आयो कस्तो समय आयो हरे यो भ्रस्टहरुलाई कहिले सक्ने होला यो भ्रस्ट कहिले अन्त हुन्छ होला अनि सर्ब साधारणले कहिले शान्ति र सन्तोसको सास फेर्न पाउने यो राजनीति दलहरु पनि कुर्सीको पछी लाग्छन खाते नेता भनौदा हरु ऊफ सम्झदा रुना मन लाग्छा मेरो देश नेपाल .

 136. राजश्व तिर्नुपर्ने कुरा मा तिर्नु पर्छ त्यसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकहरु को दुइमत छैन..तर विदेश मा बसेर फर्किने संग पनि कर उठाउने अनि बिनोद चौधरी जस्ता कला बजारिया लाइ पोस्ने भ्याट मोहन अधिकारी को नीति हो भने यिनीहरु लाइ गोर्खेलौरी लगाउन पर्छ साथि हो
  हो माथि भनिय जस्तो विदेश मा पनि जहाज मै arrival slilp दिने गरिन्छ जहाँ आफुले ल्याएको समान हरु को declaration गर्नु पर्छ, तर बिदेशी भन्सार को कर्मचारीसँग नेपाली भन्सार को कर्मचारी को तुलना त्यति सुहाउदैन.. त्यति इमान्दार कर्मचारी नेपाल को भन्सार मा हुने भए आज नेपाली ले नेपाली भन्सार र अध्यागमन मा किन यति कष्ट भोग्नु पर्थ्यो र ? ल कर त तिर्ने.. बिदेशी भन्सार मा तपाइको लगेज हराउने डर हुदैन न त चोरिने डर, हराई हाल्यो भने पनि त्यो सम्बन्धित निकाय ले तपाई को आफ्नै घर सम्म पुर्येदिन्छ नभए क्षतिपूर्ति दिन्छ.. छ नेपाल मा तेस्तो कुनै निकाय जसले इमान्दारी पुर्बक यात्रु को हस्तान्तरण गरोस ? हुलाक का कर्मचारी खाम मा टासेको टिकेट उप्काएर बेचेर खान्छन भन्सार का कर्मचारी यात्रुको लगेज फुटेर समान चोर्छन. पहिला यो लुट तन्त्र लाइ रोक्नुस भन्सार बिभाग का महानिर्देशक महोदय अनि त्यसपछि यो कर लगाउनुस..

 137. नेपाल बिस्फोट हुने दिन आयो हामीले कमाएको पैसाले मोजा गर्ने नेपालको छोरा हरु अनि हमिलैनै सास्ती दिने अब सबै बिदेसी साथीहरु मिलेर आस्को बिरोद गर्नुपर्छा ओ त अतिनै भयो

 138. भंसारको कमॅचारीको कमाऊने दिन अनि नेपाल अाउनेको टेंसनको दिन शुरू भयो

 139. यो प्रबासी नेपाली हरु को रगत पसिना को कमै चुसेर भन्सार का कर्मचारी अनि नेता हरु को पकेट भर्ने अनि काठमाडौँ मा बंगला बनाउने गतिलो तरिका हो कि कसो प्रबासी साथी हो यो देस विकास को लागे पक्कै लागौदैनन कि कसो?

 140. दशैँ आउदै छ, खसी त खाने पर्यो नि भन्सार वालालाई. जय नेपाल.

 141. यो नियम जसले बनायो ति बर्गले नेपालमा ११ पटक फेल भएपछि बनारसबाट किनेर आफ्नो मान्छे मंत्री भएको बेला भन्सार विभागमा पसेका कुत्ता हरुले बनाएको नियम हो यो ति कुनै पनि देश प्रति जिम्मेदार नागरिक होइनन मन्त्रीले पनि के हेरेका छन् ? हुनुत त्यो मन्त्रीलाई कुनै गिरोहको आदेश मा बनेका मंत्री लाई के मतलब तर संसार भरी बसेका नन् रेसिडेन्सी नेपाली हरुले यसको बिरोध गर्नु पर्छ

 142. देश मा विभिन्न कारण ले उपभोग्य बस्तु तथा औधोगिक कच्चा पदार्थ को आयात नभएर कहिले रुद्री र पाठ गरेर जग हसाउन पछि नपरेका नालाएक हरु, पद पाए बापत आफ्नो माथिल्लो तह सम्म प्रशाद पुर्याउन नसकेर नेपाली जनता लाइ सिधै बेबकुफ सम्झेर नया प्रपंचा रचेर पैसा कमाउने कसरत गर्दै छन्. इनी हरुलाई हामि ले यस्ता कार्य को बिरोध गर्न विदेश बाट आउनु भयका साथी हरुले एरपोर्ट मा सबै जना मिलेर कडा बिरोध गर्नु पर्छ.
  तसर्थ नेपाल आउन लाग्नु भयका साथी हरु तपाईं हरु जागरुक हुनुहोश र नेपाल आउने साथी हरुलाई पनि यो संदेश प्रबाह गरि दिनु होला.
  धन्यबाद.

 143. (ट) यो सूचनामा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

  हा !!! हा !! हा !! हा !! अईया हास्दा हास्दा मेरो त पेटनै दुख्यो बाबा… येत्त्रो निएम बनाएर लास्ट मा चाइ भन्सार विभागका माहानिर्देशक को निर्णे अन्तिम हुनेछ रे , भने को कुरो बुझेउ साथि हो?
  लास्ट को निर्णय गर्ने त प्रचण्ड झल्लु या सुसिल्ले नै होलानी
  केपी र माकुने कठै बिचार नाम नै न आउने भयो
  हा हा हा हा हा पिर मान्नु पर्दैन / कुरो सब मिल्छ .

 144. एरपोर्ट का ब्वाँसाहरुलाई आहार को राम्रो व्यवस्था गरेछ नेपाल सरकारले .

 145. बिचारा नेपाली जनता हरु, कहिले काहिँ २-४ वटा गिफ्ट पाउथे, त्यो पनि बन्द हुने भो,
  वां .. वां

 146. लौ जय होस् ………. अब भन्सार का कर्मचारी ले ३ महिना मा नै काठमाडौँ मा ३ तले घर बनाउने भए . (यो भन्दा पहिला हाम्रै गाऊ तिर का सरकारी कर्मचारी ले ६ महिना एरपोर्ट मा पोस्टिंग हुदा घर बनाउन भ्याका थिए )

 147. नाकामा बसेर लुट्ने डाकाहरुको अर्को रुप हो यो अन्य केहि होइन, छि छि छि कस्तो घिन्लाक्दो नियम …….

 148. सबै साथी हो लौ आब face बुक र Twitter मा एस को बिरोध गर्नु पर्चा.

 149. एस पाली नेपाल जाने प्रोग्राम क्यन्सेल गर्नु पर्ला जस्तो छ.

 150. I am going to nepal next week from australia after 4 years and i have some stuff in my bag such as 2 set of lap top, 2 camera(1 SLR), 1 i pod, 2 mobile phone, 3 watches and many more cloths and mack up stuffs.
  please suggest me how much did i have to pay tax or will it be free????????????

  • sorry pratima you will be the first victim over Nepal Airport custome. You have to pay tax on1xtra laptop, 1SLR is free and another you have to pay some tax, not for ipod you can put ipod earphone on your ear while u exiting gate and you have to pay mobile phone and watches too. c you have to pay GST in australia n tax in nepal too it is double dipping. be careful pratima and enjoy your holiday……

  • well i paid Rs40,000 for my goods 🙁 the whole point is u hav to pay 10% of ur whole goods (tats on dollars).best suggestion keep all the receipts and do not open the goods and u should be able to get GST return when u leave australia .there is always one person waiting on the gate before u reach customs .or buy ur gifts on duty free shops .good luck

  • तिमीलाई लुट्ने भए चोर हरुले .. my sympathies

 151. सदियौंदेखि सुन्दर नेपाल र शान्त नेपाली समाज, तर आजको नेपाली समाजलाई ‘Gun Culture’ समाजमा परिणत गराउने तराईका नाकाहरु हुदै भारतबाट भित्रने नाना थरिका घातक हातहतियारहरुमा लाग्ने शुल्क बिवरणचाहिँ खोइ !??
  — ए! यी सब छुटमा पर्छ नि !

  ……. यसबाहेक ;
  लाख कर तिरेर करोडौको भन्सार छलेर ब्यापारीहरुले भित्र्याएका सामानहरुलाई पनि छुटै- छुट्।

  ~~~ मकुन्डोधारी सभासदसंगको कनेखुशिमा रातो पासपोर्टको धन्दामा तल्लिन कर्मचारीहरु बाट सताइने भनेको लाखौको संख्यामा संसारको कुनाकाप्चामा छरिएर रहेका पिडित र परिश्रमी बर्ग मात्र हुन् ।

 152. भन्सारका कर्मचारी मोटाउने भए |
  नेपालबाट बाहिरिदा ५० ग्राम भन्दा बढी सुन लगाएको व्यक्तिले फर्कदा फेरी भन्सार तिर्नु पर्ने ?

 153. नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनीले बिदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको कमाइ सुटकेस फोरेर झिकेर नपुगेर अब डाँका मार्ने अर्को सजिलो आइडिया हो यो कर्मचारी भनौदा चोरहरुको खल्ती नभएको लुगा लगाउनु परेको झोकमा निकालेको आइडिया जस्तो लाग्यो एसरी लुट्न पाए पछी केलाई चाहियो र खल्ती ? घुम्दै फिर्दै आइहल्छ नि खल्तीमै .
  घरखेत बेचेर घर परिवार देखि बर्षौं टाढा रहेर बिदेशमा अर्काको हेपाई पेलाई सहेर बल्ल बल्ल घर फर्किने पिडितहरुलाई मेनढोकामै अझै लुट्ने प्लान मात्र हो भन्सारका चोरहरुको . करौडौ भ्याट छल्ने भातेहरु लाई माननीयको पगरी गुथाएर राख्या छन् ,सोझा साझालाई चाही चुस्नु चुस्ने भए यी उपियाँ/उडुसहरुले

 154. १. कर पनि तिर्ने, कर्मचारीलाई पनि तिर्ने
  २. सामान हराउने, सामान चोरी हुने
  ३. निस्कन पाएको छैन, गाडी चालकहरुले suitcase अलपत्र पार्ने
  ४. गाडी को मनपरी भाउ
  ५. विदेश बसेर जति दु:ख गरे पनि पैसा त नेपालमै पठाउने नै हो..तेही पनि कस्तो सास्ती हो हामीलाई सौताको छोरा त हैनौ नि हामी

 155. ला अब मैले के गर्ने होला, म विदेश मा बसेको ४ वर्ष भयो मैले सम्पति त कमाएर नेपाल लग्न सक्दिन तर नेपाल जाँदा म संग ठुलो भुडी चै पक्कै हुन्छ त्यो चै मैले विदेश मा कमाएको हो. अब म नेपाल जाँदा तेस्को पनि राजस्वो तिर्नु पर्छ होला, हे भगवान म के गरु…….

 156. खै खल्टी नभएकेा लुगा लगाउन पर्नेहरुले कहिल्यै त्यसेा गरेनन् । जनतालाइ मात्र किन नियम ?

 157. राजस्व तिर्न लायक नै छैन नेपाली सरकार
  जे गरेछा सब जनता ले गरेछा
  यिनीहरु ले मात्र हफ्ता उठाएर खायेछा

 158. कहिँ नभएको जात्र हादीगाउमा भनेको येही हो ! कहिँ नभएको नियम नेपालमा लागु हुन्छ ! एरपोर्ट हेरे अरु देशको ट्रेन स्टेशन भन्दा खत्तम छ, अनि तेही ठाउमा देशको सबभन्दा बढी भ्रस्त्रचार हुन्छ, अनि बाडीचुडी खान नपुगे ‘कर’ ‘कर’… आखिर लुटिने खाली जनता नै त हो ! हामी सबै जनताहरु पनि ‘नेता’ हुन जानु पर्यो अब किनभने यो देशमा ‘प्रजातन्त्र ‘ नेताहरुलाई मात्र लागेको छ, हामी जनता को अधिकार, प्रजातन्त्र खोइ ???

  पहिला एरपोर्ट बनाऊ, भ्रस्टचारीहरुलाई निलम्बित गर अनि लगाऊ ‘कर’ ब्यापारीहरुलाई ! देशमा काम नदिने अनि बिदेशमा दुख गरेर कमाएर ल्याएको ‘कोसेलीमा’ पनि ‘कर’ लिने ? येस्तो नियम खारीज़ गर्नु पर्यो, बिद्यार्थीहरुलाइ ‘कर’ छुट हुनु पर्यो ! हरेक दिन २०० देखि ३०० जना विदेश पलाएन भैरहेको छ अनि हरेक संग १४०० -१५०० सम्म कर लियिन्छ, अब हिसाब गर्नुस … तेत्रो ‘कर’ खोइ ?

 159. विदेश मा बसेर आफ्नो बल र बैस सबै सकेर फराकंदा आफ्नो समान र साथी भाई लाई कोसेली सम्म लान न दिने भयो अब….नेपाल सरकार र भन्सार कार्यालय ले…..हाकिम हरुले भन्दा अलि उपयुक्त होला…..
  खैर केहि छैन दाजुभाई दिदि बैनी हरु ….मेरो एउटा सुझाव ::
  भन्सार मा कोहि आफन्त …साधारण सिपाई भए नि हुन्छ….भने नेपाल जानु अघि फोन गर्नु होला…नत्र समान को ब्याग माथि रु . १००० राखी दिनु होला…..एती गरेर नि समान को निगरानी राम्रो गर्नु होला ………….नत्र त ” आखा झिमिक माल गाएब ” /

 160. अब वर्ष दुई बर्षमा नेपाल फर्किदा Dollar Store मा gift किन्न जाने दिन आयो I धन्य छ नेपालका महान नेताहरुलाई..!!

 161. फेरि जनता फसाउने खेल !!!!!! हैन यी नेपालका नेताहरु जनतालाई झुक्क्याएर कसरी कुम्ल्याउने भन्ने मात्रै सोच्छन् कि के हो ? खाली कमाउने मात्र प्रपञ्च रच्छन् बा !!!!!! हैन एउटा नेपालीले विदेशबाट दुख गरी कमाएको पैसा, सामान त सुरक्षित तरिकाले नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा झनै यस्तो अव्यवहारिक नीति ल्याउने ? यो त कत्ति पनि ठीक भएन नि ।

 162. ………खण्ड (झ) मा उल्लिखित मदिरा तोकिएभन्दा वढी परिमाणमा ल्याएमा वढी परिमाण जति जफत हुनेछ जुन भन्सारको कर्मचारीको रात्री भोजमा प्रयोग हुनेछ | लोल just kidding !!!

 163. हाम्लाई लुट्ने अनि हाम्रा माननीय ६०१ सभासद ( म्याद नाघिसकेका ) लाई ढोगभेट गर्न येसो गरेको हो

 164. दुखगरी बिदेशमा काम गरेर घर फर्कने सोझा साझाले अनावस्यक दुख पाउने भए, भन्सारका कर्मचारी मोटाउने भए अरु केहि होइन बा….

 165. अब तराईका सिमा क्षेत्रमा २ नम्बर काम गर्नेको र भन्सारका कर्मचारीको कमाउने धन्धा अझै फस्टाउने भयो l

 166. यो कानुनी रुपले जनतालाई डाका मरेको हो | देशमा आराजकता बढेर गयो यी भन्सारका कर्मचारीलाई आम्दानी कम भएर एस्तो नियेम लगाएको जस्तो लाग्छा| एसको घोर्बिरोद हुनु पर्छा| हामीले बिदेशमा बसेर कमाएको पैसा ले आफ्नो प्रयोग क लागि लानु नपाउने रे अनि लोक गनातंत्र भनेर हिड्ने …….

  • के हो aashu chapai जी , तपाई कुन दुनिया मा हुनुहुन्छ ???
   भर्खर थाहा पाउनु भो ??? भन्सार का कुत्ता हरु को खानी दिन आयो भनेर ….
   भन्सार का यी कुत्ता हरु ले त जमाना देखि खाने गरेर थिय… अब त इनी हरुका खुलम खुल्ला लुट्ने दिन आयो ….
   सुब्बा खरदार देखि अधिकृत सम्म सबै जना गु मा झिंगा भन्केको जस्तो भन्किने दीन आयो .
   धिक्कार छ हाम्रो सरकार …. चाकमा फाटेको ठाउँ टाल्न छोडेर …घुडा को सिलाउन थालेको छ……………

 167. जफत भाको समान के गर्ने भन्ने बारेमा दिनु पर्यो नि, के हो, कर्मचारी को ससुराली मा कोसेली लाने तयारी हो कि क्या हो

 168. ल ठिकै छ, समान ल्याउँदा कर तिर्नु पर्छ…केहि छैन तिरौंला तर जनताले तिरेको कर कहाँ जाने हो, नेताहरुको गोजीमा या देशको बिकाशमा त्यो पनि त clear गर्नु पर्यो नि!! साले चोर हरु नाना थरिका नियम लगायो, जनतालाई मार्यो अनि देश डुबायो……………कामै के छ र कुकुरहरुको !!

 169. अब नेपाल फर्किंदा विभागका महानिर्देशकलाई पनि कोशेली बोकेर गएसबै कुरा मिल्छ भनिएको हो है यो सबैले बुझी राख्नु/ एक बोत्तल ब्लैक लेबल लगिदियो भने सबै समान छुट्छ बरु महा निर्देशक ले कत्तिको ठर्रा पिउन्छ्न बुझ्ने कसरि होला/ जुलाई मा नेपाल जाने भनेको…………………….

 170. Salokya

  सुरज थापा "साधु" (कान्दाहार, अफगानिस्तान)

  LCD TV को बारेमा मैले ३ महिना अगाडी नेपाल जाँदा भन्सार प्रमुखकोमा नै गएर बुझेर आएको थिंए त्यो बेलामा मैले पाएको LCD TV को भन्सार Rate एस प्रकार छ है.

  ६ महिना भन्दा बढी समय बाहिर बसेर फर्कनु भएको हो भने एस प्रकार लाग्नेछ.
  Size Tax Rate per inch
  0″ – 22″ Rs 250
  23″ – 29″ Rs 350
  30″ – 32″ Rs 640
  33″ – 39″ Rs 800
  40″ – 49″ Rs 850
  50″ – over Rs 1600

  ६ महिना भन्दा कम समय बाहिर बसेर फर्कनु भएको हो भने एस प्रकार लाग्नेछ.
  Size Tax Rate per inch
  0″ – 22″ Rs 300
  23″ – 29″ Rs 425
  30″ – 32″ Rs 720
  33″ – 39″ Rs 900
  40″ – 49″ Rs 950
  50″ – over Rs १७००

  मैले पाएको जानकारी अनुसार नंया पुरानो सबैमा येही अनुसार भन्सार लाग्नेछ रे. त्यसैले एदी LCD तव लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने येही अनुसार आफ्नो बजेट पनि मिलाएर जानुहोला धन्यवाद.

 171. कि ट्याक्स तिर्ने नि ? लगेज फुटाएर आफै झिके भै हालियो नि पुरानै तरिका ठिकैछ त .

 172. “तपाईँ सामान ल्याउनु्स् वा नल्याउनुस्, फाराम भर्नैपर्छ, भर्दिन भन्न पाइन्न।”. यो कुरा त विदेश तिर सबै ठाउँमा लागु भैसकेको कुरा हो | नेपालमा अहिले सम्म एस्तो नियम थिएन | वास्तबमा, त्यो पहिले नै भैसक्नु पर्ने कुरा हो, एदी हामीले अलि विचार गर्ने हो भने | देसै बेच्यो, लौ खायो, लौ बर्बाद पर्यो भन्ने, अनि नियम कानून लाग्यो भने आन्दोलन गर्ने बानी परेका हामीलाई, एस्तो कुरा मन नपर्नु त स्वाभाविक नै भयो नि, हैन र? अब, tax तिर्न नपरोस, भन्सार तिर्न नपरोस, नियम कानून मान्न नपरोस, बसी बसी खान पाइयोस, अरु सबै मुर्दाबाद, म मात्रै जिन्दावाद भन्ने, अनि देश विकास भएन, जता ततै बर्बाद भो, नेता जति मरिजाउँन, देश खत्तम भो, etc , भनेर कसरि हुन्छ ? कहिले काहीं अलिकति छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आयो हामीले | USA , क्यानाडा जस्ता देशमा पैसा कहाँ बाट आऊछ त? लौ भनम त साथिहो ??????

  • Alokshree जी
   “तपाईँ सामान ल्याउनु्स् वा नल्याउनुस्, फाराम भर्नैपर्छ, भर्दिन भन्न पाइन्न।”. यो कुरा त विदेशतिर सबै ठाउँमा लागु भैसकेको कुरा हो | नेपालमा अहिले सम्म एस्तो नियम थिएन | …. नियम कानून मान्न नपरोस, बसी बसी खान पाइयोस .”
   कुन चाहि देशको कुरा गर्नु भो तपाइंले अनि बिदेशतिर सबै देशमा लागु भईसकियो भनेर पनि ठोकुवा गर्नु भो ?
   सेनाले शासन गरीराखेको देश बर्मामा समेत यस्तो नियम लागु भएको छैन भने अरु देशमा लागु भईसकियो भनेर कसरि ठोकुवा गर्नु हुन्छ तपाईले ? अझ भनौं भने थाईल्याण्ड र छिमेकी राष्ट्र भारत् अनि श्रीलंकामा समेत यस्तो नियम लागु भएको छैन . अब भन्नुस यो नियम जनतामारा नियम हैन भनेर ???!!! के नेपालीहरुले नियम कानून मान्दिन वा नमानेको छ र ??? जब नेताहरु भ्रष्ट हुन्छ जनता पनि त्यस्तै भैदिन्छ . हैन भने ल्हारक्याल लामा, चरी, रुबेल जस्ताहरुलाई संरक्षन दिने को हो ? किन तिनीहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ????
   यो जुन नियम भनेर बनाएको छ त्यो सद्दे दिमाग भएको मान्छे वा कर्मचारीले बनाएको हैन भन्ने हामीलाई लागि राखेको छ .
   USA , क्यानाडा जस्ता देशहरुको नियम कानून हेर्नुस अनि कुरा गर्नुस . तपाइले नेपालि जनताले कर नै नतिरे जस्तो कुरा गर्नु भो !!! त्यसो भए नेपाल सरकार कसरि चली रहेछ त ??? कतै तपाई पनि कुनै कर्मचारी त पर्नु भएन ?
   जनतालाई सुलभ सेवादिनु त कता हो कता, विदेश गएर आएकोमा पनि डाह गर्नु हुन्छ तपाई जस्ता कर्मचारीहरु . अन्तमा एरपोर्टलाइ व्यवस्थित गरोस, सुलभ सेवा देओस, अनि कर्मचारीहरुको ब्रह्म लुट (भ्रष्टाचार) रोकोस . नेपाल कुनै तानाशाही देश नभई लोकतन्त्र (गणतन्त्र) देश हो भन्ने कुराको हेक्का राखोस सबैले .

   • म निमेष जी संग १००% सहमत छु/ म पनि धेरै देश गए अहिले सम्म कतै एस्तो फारम भर्नु परेको याद छैन/ तेसैत एर्पोर्ट मा झरे पछि एर्पोर्ट बाहिर निस्कन २ घण्टा लाग्ने अनि load shedding भए पछि त आफ्नो समान पाउन कति कुर्नु पर्ने हो थाहा नहुने एर्पोर्ट मा फेरी एस्तो फारम भर्नु परे पछि कति समय लाग्ला? फारम भरेर मात्रै नपुग्ने होला त्यो फारम मा भरेको समान को किच किच सुरु हुन्छ होला/ एस्तो अवस्था भए पछि नेपाल फर्किन मन लाग्ने लै पनि मन नलाग्ने हुन्छ/ अब खाडी मुलुक मा काम गर्ने साथी हरु को कुरा गरौ/ ति बिचरा हरु १-२ लाख खर्च गरेर बल्ल खाडी मुलुक जान्छन रात दिन चर्को घाम मा काम गरेर २-३ बर्ष मा १-२ लाख कमाएर फर्किन्छन/ २-३ बर्ष को कमाई को केहि भाग आफ्नो परिवार को खुसि को लागि केहि समान किनेर लान्छन अब त्यो समान को पनि कर तिर्नु परेमा उनि हरु ले कमाएको त एर्पोर्ट मै सकिन्छ/ जसको कारण के देश धानी राखेको छ उनीहरु लाई नै मार्ने कस्तो नियम हो यी डाकाहरु ले बनाएको/ आफु हरु जनता को कर ले मोटाएका छन् फेरी तेही जनता लाई कति दुख दिन सकेका/ कर तिर्नु पर्छ सबैले तर त्यो प्राक्टिकल हुनु पर्यो ठुल्ठुलो भ्रस्टाचार गर्ने हरु लाई कर को दायेरा मा ल्याऊ/ एर्पोर्ट को भ्रस्टाचार लाई रोक एर्पोट tax तिरे अनुसार सुबिधा देउ तब सबैले तिम्रो नियम कानुन को पालन गर्ला/ त्यो भात मोहन ले कति भ्रस्टाचार गरेको छ तेस्को खोजीनिती गर ति ठुला ब्यापारी भनौदा लाई कारवाही गर/ बिचरा खाना नखाई गर्मि नभनी परिवार को माया बाट टाढा बसेर २-४ पैसा कमाउने माथि किन obligatory parasaite बन्छौ/ तिमीहरु लाई सराप लाग्ला विचार गर एर्पोर्ट का भ्रस्टचारी हो (भ्रस्ताचाही लाई मात्रै है केहि त सोच्छा छबि भएका पनि होलान उनि हरु लाई साधुवाद छ).

  • कुरा नबुझी नबोल्नु नि/ कर / भन्सारको बिरोध गरेको हो र? त्यो त limitation amount को बिरोध गरेको हो त / हजुरले भनेजस्तै संसारको सबै ठाउमा नियम कानुन छ होला, तर १०० रुपैया अर्थात् १ euro को मूल्य भन्दा बढीको समानमा कर तिर्नु पर्ने कानुन कुन देशमा छ भनिदिए आभारी हुनेथिए/ यो त सोझै पैसा or समान खाने भन्सार कर्मचारी को युक्ति हो, तपाई कसरी यसको अन्धभक्त पर्नु भयो| कतै तपाइले नै बनाएको नियम त होइन, कि तपाई पनि भन्सारमा कम गर्ने र घुस्याहा नै पर्नुभयो/

  • कुरा नबुझी नबोल्नु नि/ कर / भन्सारको बिरोध गरेको हो र, form भर्दिन भनेर पनि कसले भनेको छ र? त्यो त limitation amount को बिरोध गरेको हो त / हजुरले भनेजस्तै संसारको सबै ठाउमा नियम कानुन छ होला, तर १०० रुपैया अर्थात् १ euro को मूल्य भन्दा बढीको समानमा कर तिर्नु पर्ने कानुन कुन देशमा छ भनिदिए आभारी हुनेथिए/ यो त सोझै पैसा or समान खाने भन्सार कर्मचारी को युक्ति हो, तपाई कसरी यसको अन्धभक्त पर्नु भयो| कतै तपाइले नै बनाएको नियम त होइन, कि तपाई पनि भन्सारमा कम गर्ने र घुस्याहा नै पर्नुभयो/

   • अनिल जी
    के गर्नु त्यो आलोक भन्ने मान्छे को मामा काम गर्छ जस्तो छ भन्सार मा ….
    तपाई हाम्ले एउटा घडी लान पनि गारो हुन्छ … उनि हरु लाई त मस्ती ….

    • हैन, मित्र हरुले मैले भन्न खोजेको कुरा लै नबुझे जस्तो लाग्यो | म पनि विदेश मा बर्सौं देखि बसोबास गर्दै आएको मान्छे हुँ | भन्सारमा कति ल्याउँदा कर तिर्नु पर्ने भन्ने कुरा त नियम बनाउने हरुले जान्लान, तर नेपालमा अहिले सम्म भरिने arrival form मा declaration को कुरा छैन | अब क्यानाडा कै कुरा गरौँ, example को लागि: एदी तपाईं देश भन्दा बाहिर १ दिन पनि बसेर आउँदा, arrival form मा $१० कै समान ल्याए पनि declare गर्नु पर्छ, तर तेस्मा कर लाग्दैन obviously | Exemption को पनि लिमिट्स हरु तोकिएका छन्, जस्तै २४ घण्टा भन्दा कम भए $२५०, ४८ घण्टा भन्दा कम भए $५०० र त्यो भन्दा बढी भए $७५० (numbers हरु अलि exact नहुन सक्छन)| जस्तै, एदी तपाईं नेपाल गएर एक महिना बसेर आउनु भयो र declaration मा $० लेख्नु भयो भने तपाईं माथि संका गर्नु स्वाभाविक हुन्छ र custom क़ा officer ले तपाइंको झोला खोलेर केरकार गर्छन, र सबै नयां देखिने सामान को मूल्य estimate गरेर नियम अनुसार कर तिराउछन | अब नेपालको कुरा गर्दा तेस्तो प्राबधान अहिले सम्म थिएन | Arrival form मा समान कति ल्यायो भनेर declare गर्ने प्राबधान अहिले सम्म थिएन | हो, नेपालको भन्सार, तेसमाथी पनि एरपोर्ट को भन्सार त सडेकै छ भन्ने कुरामा त कसले argue गरेको छ र ? अब परमपरा र चली आएका कुकृत्य हरुलाई कसरि हटाउने भन्ने कुरा मा हामीले आवाज त उठाउनै पर्यो | तर majoroty को कमेन्ट हेर्यो भने खाली negativity ले भरिएका हुन्छन र कुनै logic बिना नै गुन्दगर्दिको झझल्को देखिन्छ हामी सबैमा | अब आफु सभ्य भयो भनेपो देश को प्रसासन लाई दोष दिन पाइएला त, नत्र त कुकुर बिरालो को लडाईं जस्तो बाहेक के नै उपलब्धि हुने भो र ?

  • खै साथी मैले आज सम्म त अरुदेस मा तेस्तो फ़ोर्म भरेको त याद छैन ..तपाइलाई थाहा छ भने मेरो केहि भन्नु छैन तर…भन्सार बाट truck का truck समान बिना tax घुसौदा केहि भयान अब आफ्नो घरको use को लागि १-२ टा समान लेरौदा tax तिर्नु पर्ने कुरा चै मलाई चित्त बुझेन. नेपाल सरकार le jantalai दुख दिन बाहेक क नै जानेको छ र? wht can we expect from thoes khate leaders ?

  • मित्र,कुन कुन देशमा त्यसरी सर्बसाधारणले फारम भर्नु पर्दो रहेछ लेखि दिनु हुन्थ्यो की?

   • काजी जी , अरु देश मा था छैन USA मा चै पर्छ तेस्तो फोरम भर्ना. तर

    नेपालमा रु ५००० भन्दा बढी लाई सोधपुछ गरिने , USA मा चै $१०,००० भन्दा माथिको समान भए सोधपुछ गरिन्छ

   • काजी जी , अरु देश मा था छैन USA मा चै पर्छ तेस्तो फोरम भर्न पर्छ | तर

    नेपालमा रु ५००० भन्दा बढी लाई सोधपुछ गरिने , USA मा चै $१०,००० भन्दा माथिको समान भए सोधपुछ गरिन्छ

  • आहा रमाइलो हुने भो .
   नेपाल फर्किदा कसैले क्यामेरा , कसैले आइफोन कसैले ल्यापटप ल्येदिनु भनेका थिय.
   अब त भन्सार का कुकुर हरु ले दुख दिने भएर नल्याको भन्न पाइन्छ .

  • साथीले सायद यी सब हचुवाकै भरमा भने जस्तो छ है ! अरु देशमा चेच्किंग त हुन्छ तर सामान्य व्यक्तिलाई सकस दिदैनन | दि हालेपनि सोर्री भन्न छुट गर्दैनन् | तर नेपालमा हरे सिब कसले गर्लारा त्यस्तो आत्मा आलोचना ?!!
   ल ल गर मोज सायद तिमि पनि भन्सारमै काम गर्छौ होला हो ??

 173. अब के के को list बनाउने हो?

  कट्टु २ थान रु ५०० (एउटा को $५ परे पनि भन्सार लाग्ने भयो है )
  सुरुवाल २ थान रु २०००
  कमिज २ थान रु १५००
  क्यामेरा १ थान रु १००००
  ल्याप्तोप १ थान रु ७००००
  श्रीमती लाई साडी २ थान रु २०००
  छोरा लाई खेलौना २ थान रु ६००
  छोरीलाई पुतली २ थान रु ६००
  बा लै घडी १ थान रु २०००
  आमालाई सदि १ थान रु १०००
  साली को बिहे को लागि सूट १ थान रु २०००
  परिवार र इस्ट मित्र को लागि चिनो १० थान रु १०००
  बच्चाहरु को लागि चकलेट ५ थान रु ८००
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  अब के के मात्र लेख्ने हो खोई ||

 174. होइन यो के नौटंकी हो फेरी? अरबौको नक्कली भ्याट बिल बाट देश को ढुकुटी रित्त्यौनेलाई केहि नगर्ने, जनताले दुक्ख गरेर बल्ल बल्ल जोडेको सामान माथि त्येत्रो आक्रोश ??? अनि (…..तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका खण्ड (झ) मा उल्लिखित सामान बाहेक यस उपदफामा उल्लिखित अन्य सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी स्वीकृति दिन सक्नेछ। खण्ड (झ) मा उल्लिखित मदिरा तोकिएभन्दा वढी परिमाणमा ल्याएमा वढी परिमाण जति जफत हुनेछ।…), भने पछी त कार्यालयका प्रमुखले औचित्य सच्याउने निहु मा फेरी मालामाल हुने भयो त.. ए बाबा नसकिने भयो जता पनि लूट नै लूट … ई टाउके हरुलाई एक्लै मात्रै भेटौ न, २ मिनेट कुटिनछु भने………

 175. झलनाथको नय संबिधानले एअरपोर्टको चोरहरुलाई टिल्ला बनाउदा केपी ओली कहाँ लुकेको रहेछ।मदिराको बोतल १.१५ लिटरको त हुदैन त्येही भएर बोतलहरुको अपरेसन रुममा भासन हाल्दै त होइन?

 176. सोह्र बर्स भन्दा कम उमेर को ले आफुले प्रयोग गर्दै गरेको ल्यापटप को नेपाल प्रवेस गर्दा भन्सार महशुल तिर्न पर्छ , पर्दैन ? लौन साथि हो यसो पत्ता लगाउन पाए हुन्थ्यो /

 177. अरु केहि होइन जनता मार्ने अनि कर्मचारी पोस्ने नियम हो सबै. विदेश मा बसेका हरु कसैले पनि ब्यापारिक हिसाबले समान हरु ल्यौदैनन.२-३ ओटा क्यामेरा अनि लपटोप र जे ल्याए पनि आफ्नै आफन्त र साथि भाइलाई कोसेली कै लागि ल्याउने हो. नेपाली जनतालाई देशमा बसेर गरिखान नदिने हरुले कहिले काही घर सुख र सुबिधा संग फर्किन नदिने भो. धिक्कार छ तिमीहरुलाई…..तर यो जनसरोकार को बिसयमा nrn ले अवाज उठाउनु पर्छ.
  अब त आफुलाई नेपाल र नेपाली भन्न पनि झ्याउ लाग्न थाली सक्यो यी चोर हरु
  ले गर्दा.

 178. (ट) यो सूचनामा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

  हा !!! हा !! हा !! हा !! अईया हास्दा हास्दा मेरो त पेटनै दुख्यो बाबा… येत्त्रो निएम बनाएर लास्ट मा चाइ भन्सार विभागका माहानिर्देशक को निर्णे अन्तिम हुनेछ रे , भने को कुरो बुझेउ केटा हो? हा हा हा हा हा पिर मान्नु पर्दैन / कुरो सब मिल्छ .

 179. अब नेपाल आउदा पनि कर लगाउछ यो लाचारी नपुसक सरकार ले खरबौ रुपया भर्स्टचार गर्ने !! लाई ढाकछोप गर्न निमुखा जनता लाई सास्ती गर्दै छ ! आफुले त रोजगार दिन सकेन !घर खेत बेचेर दुइ पैसा कमाउन बिदेस जाने को पिडा बुज्न त परै जोस !परिवार को लागि ल्यईए को सामान को पनि पैसा तिर्नु पर्ने ,थुइक भर्स्ट नेता हो !!!!!

 180. जति गलिगरेपानी केगर्ने मेहनत नगरिकन खानेबानी बसिसक्यो कसरि पैसा खाने दाउ मात्रै हो १ मुर्ख र देस्नै चोर भयपछी कसको केलागछा . काग कराउँदै गर्छ पिनासुक्दै गर्छ
  साथीहरु हो यो NRN मा पनि उधाउनु पर्चा है
  धन्यबाद

 181. “नेपालको कानुन दैबले जानुन” भन्ने त उखान नै छ | यी माथि लेखिएका नियम उपनियम उही हाम्रो अन्तरिम संबिधान जस्तो छ | उही हाम्रो सर्बोच्चको फैसला जस्तो छ | सिधा तरिकाले नबुझिने | तर फटाहाले जसरि पनि अर्थ लगाउन सक्ने |

 182. …….. k भएको नेपाल मा..देस को हिनाभेना भएको तह छैन नागरिक लै दुखः दिएर k गर्न लागेको हो यो नेपाल सरकारले…..हाम्रो देस कहिले पनि माथि लाग्दैन…जहिले पनि तल को तल नै हुन्छ…कुकुर जस्ता त नेता छन्. लुगा लगेएको हेरेन ..भिकारी जस्ता छन् …देस नै आफु जस्तै बनिसके..

 183. ए बा मलाई नि भन्सारै मा सरुवा गर्देउन भो जान्न बिदेस

 184. ल कर त तिरौला रे अनि हाम्रो सामान को security चै कसले गर्दिन्छा नि ..साले एरपोर्ट को कर्मचारी हरु चोर छन् checking गरे जस्तो गरि लामो हात पार्छन अनि सामान नि उनीहरु लै नै अनि कर पनि ..दुइटा हात मा लड्डू भयो नि चोर हरु लाई

 185. यस्तो नियम चाहि अलि भएन कि ।न सँबिधान बनाउन सके न त देशै बनाए, न बाटो घाटो बनाए नत एयरपोर्ट नै । कुन पार्टिको कुनचाहि दलाल परे कुन्नी एयरपोरर्टमा आफुखुसी नियम बनाउदै बस्दै। हैन हौ के भनेको होला १०० रुपैया सम्मको सामान हरेशीव, एक यूरो को १०० रुपैया हुन्छ अब कसरि तुलना गर्ने त? नेपाल आउदा नया ठाउको चिनो ल्याईदिउ भनेको त्यहिपनि बिभिन्न बहाना बनाएर भन्सारको कर्मचारि ले नै राख्ने होलान के के मिलेन भनेर होस बरु रित्तै आउदा नि लाजमर्दो । नेपालको कानुन दैवले जानुन ।

 186. नियम निर्माताहरु…. देशमा तेत्तिका पानीका स्रोत हरु छन् …..तेस्लाई बिधुतमा परिणत गरि सबै नेपाली को घर घरमा पुर्याउने पहल गरौ न कसैलाई कर गर्ने पर्दैन कर तिर्नुलाई स्वोत्सफुर्त कार्यालयमा तिर्न आउछन नेपाली जनता…..तेताको लाज एता छोप्न खोज्नु भाको कि के हो अल्ली प्रस्ट न भएको जस्तो लाग्यो…… जसको पसिनाको कमाइले देश थेगीएको छ उसैलाई एस्तो उपहार…तपाई हरुले नै हो देशको उन्नति गर्ने…..अरु पनि एस्तो खबर सुन्न पाइयोस…..जय देश……

 187. येस्तई हो साथी हाम्रो नेपाल मा अरबौ vat चोरी गर्ने बिनोद चौधरी हरु लै कारबाही हुदैन तर त्यो राजस्व घाटा पूर्ति गर्न विदेश को मरुभूमि मा दुख गरि कमाएको को पैसा खर्च गरेर आफ्नो मान्छे लाई एउटा tv ल्याएको मा भन्सार तिर्न पर्ने भएछ यो भरत मोहन को अर्थसास्त्र येस्तई होला किनकि हजारौ tv उत्पादन गर्ने लाई vat छलेको मा कारबाही गर्न सक्दैन…

  दिग्विजय शर्मा

 188. यो कुरो ठिकै हो तर उठेको पैसा सहि ठाउमा सदुपयोग हुने भय्पो तिर्नेलाई पनि नराम्रो लाग्ने थियन खुसि भयारै तिर्ने थिय तर उठेको रकम साबि झ्वाम्म पर्ने भय पछि यो नाटक गर्न पर्ने कुनै पनि तर्क रहेन तेसैले यो मान्य छैन , यो नेपालका सभासद भानौदहरुको लागि अर्को खाने वा माग्ने भाडो हो भन्ने लागेको छ तेसैले यो नाटक नगरी अन्य अरु कुनै बाटो हेरे हुन्छ
  भन्ने हाम्लाई लागेको छ.

 189. हामीलाई के नेपाल नइएजा भनेको हो? सालमा २ सालमा नेपाल जानु ६ तैपनि एरपोर्ट देखि लुट्न सुरु?
  मेरो बिचारमा ६ मैन्हा भन्दा बढी विदेश मा बसेमा ५०,०००० जरिबाना अनि त्यो भन्दा बढी बसेमा ७५,००० तेस्तै गरेर कर लगाऊ बरु. सिधै कर त राज्य कोष मा जान्छ, यो त लुट्न लाइ नियम बनायको जस्तो लागो.
  देश को ठुलो ठुलो कुरा मा दिमाग लगाउनु छैन सानो तिनो कुरामा दुख दिने .
  VAT को लुटपात् मा ध्यान दिनु ……

 190. नेपालमा त बस्ने बातावरण दियानौ अब विदेश मा बर्सौ दुख गरेर पनि आफु लाइ चाहिने केहि समान ल्याउदा पनि त्यसमा आखा गयो हगी कुकुर हो तिमीहरु को अत्त्याचार को पनि हद हुन६ नि तिमीहरु ले भित्राउने हजारौ टन कार्गो मा त भन्सार छुट छ होलानी हैन ???

 191. “कहिँ नभएको जात्र हाडीगाउँ” मा भन्ने उखान थियो, यो ५००० नेरु को के हुन्छा हो आजकल | कुनै देश मा नभएको केको अनिकाल लाग्य हो कुन्नि यो भन्सार वाला लाइ | चोर हरु लाइ अझै चोरि गर्ने मौका | आफ्ना सामान्य प्रजोजन का समान पनि बिजक मूल्य, कायेम मूल्य के के निकाली राख्नु पर्यो अब | किन सिधासाधा जनता लाइ सास्ती दिएको होला | “जो होचो उसैको मुखमा घोचो |

 192. येस्ता नियेम तथा फारम ले केहि फरक पर्ने छैन, तपाइलाई विदेश बाट समान लैजानु छ भने, एरपोर्ट मा काम गर्ने, प्रहरी, सैनिक आदि. अब झन् नेता भए त तपाई लै lottery नै पर्यो भन्ने ठान्नुस, एउटा न एउटा हन्तरो तपाइको नजिक को अथवा गोरु बेचेको साइनो त पक्कै होलान,, तिनलाई फोन गरेर भन्नुस अनि तिनले अर्को हन्तरो लाई तपाइको सहयोग को लागि खटौचन, त्यो अन्तिम को हन्तरो लाई तपैले ल्याको एउटा बोत्तल Black Label को टिका लगाइदिनुस,,, तपाई पास….

 193. युरोपबात नेपाल जादा एउटा पुरानो laptop , एउटा पुरानो mobile अनि एउटा पुरानो camera लिएर जादा तेस्को कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन`??? कुरा प्रस्ट पर्दिनु हुन्छ कि!!!

  • नियम अनुसार पर्दैन तर airport का डाँका हरुले न ठग लान भन्न सकिन्न

 194. देश नै बेचेर खाइसकयो मन्त्रि(नेताहरुले) मादलब छेना!!!कानून नभएको देशमा फेरी सर्ब शदार्णको रागक चुस्न बाहेक के नि गर्न जानेको छ र?कुनै देशमा एस्तो कानून भनाएको छेना/घुस दिनेलाई हत्यार,इस्मोग्लिंग पनि छुट दिने जनताले Rs .१००/ समान पनि लग्न नपाउने?तिमीहरु कै देश रेछा जे गर्दा पनि पउने?म त कहिले जान्दैन नेपाली बनेर नेपालमा…..खपरमा देश बेचेर खाने लिएर एकाई छन् नेपाली कुर्चीमा बस्नेहरु……..

 195. यो सबै कमाउने लै चिन्ता आफु त नकमाउने मान्छे परियो .. जे सुकै नियेम लागोस … बरु लण्डन बाट आअध्यगमन् ले समात्यो भने कति कर तिर्नु पर्ला ?

 196. न यो चेक गरि साध्ये हुंछा न त तिरी साध्य, बेकार को वाहियात कुरो ढुक्क हुनुहोस केहि हुने वाला छैन यो एउटा {attention divert } मात्र गर्न खोज्य हो बजिया हरुले.

 197. निजी गुन्टा झिटी भारीको र विदेश बसेको समय को सुविधा भए पछी पंचायत काल मा जस्तो युवा हरु ले हंगकंग ,ब्यांकक .ढाका,दुबई घुन्न पाउने भए अब ….अनि एकै जना ले ६ वटा ज्याकेट ,३ वटा पाइन्ट लगाएर उकुसमुकुस भै आउने भए नेपाली हरु …..g

 198. निश्चित रुपमा बिदेशमा बस्ने धेरैले यी बेथिति गर्ने नेता ,प्रशाशक र निकाय प्रति गरेको बिरोधको कारण नै यो नियम बनेको हो भन्ने हामि लाइ ल्यागीराख्या छ \

 199. यस्तो नियम कानूनहरु नेपालमा धेरै बनिसकेका छन् / के ति नियम कानूनहरु इमान्दरिपुर्बक कतै पालना गरेको छ र ? जत्ति धेरै नियम कानूनहरु बन्यो, तेत्ति धेरै भन्सार, पुलिस प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई खाने बाटो बन्ने त हो नि नेपालमा ! उनीहरुलाई घुस खान दिएपछि जत्ति सामान ल्यायपनि यस्तो नियमले के फरक पार्छ र !

 200. कुनदिन विदेशमा कमाएको पैसा ल्याउन पनि कर लाग्छ हाम्रो नेपालमा!
  भन्सारका हाकिमहरु अव झन् मोटाउने भए, खप्परमा त लेरै आका रैछन् बा………………..

 201. यो सबै भन्सार को मान्छे लाइ फाईदा हुने काम सरकार ले गरेको मा सरकार लाइ धन्य बाद छ

 202. को रास्टघाती बौला ले एस्तो नियेम लायेको होला संसार मा नवको नियेम लाएर के गर्न खोजेको हो ? असम्वाब कुरा गर्नी ,यो नियेम पर्ति मेरो घोर आपति छ ,तुरुन्त खारेज गर्नु पर्छा ,

 203. खोइ मैले त केहि बुझिन………….अब यहाँ यहा को एउटा चकलेट लियर जादा पनि १ फ्रान्क को ८० रु हुन्छ अनि हिशाब के मा हुन्छ नेपालि रुपैया मा कि बिदेसी मुद्रा मा.?…..खोइ के खोइ के…………

 204. This is absolutely nonsense policy. It is your fundamental right to use your usables. You may want to use your own old laptop and you can’t afford to buy a new computer. Nowhere in the world (as far as I know) is these kinds of rules are in existence. It’s nice that excess items should be taxed. A person can want to use all of his fundamental items but their market value might be negligible. If he has to pay tax of such items, it is not good for him to bring these with him. If so, you have to go with empty handed. Why doesn’t the department hammer out a rule envisaging that person should come back to Nepal naked? The rules as it is show me that it is completely unpractical and illogical. This increases horizon of corruption. What a silly policy it is and bustard policy makers are they?

 205. प्लिज साथीहरु, कमेन्ट गर्नु भन्दा पनि सोच्नुपर्ने भयो के. नियम लागु हुन्छा भने ठिकै छ कर तिरौंला तर कसैले तिर्ने नपर्ने अनि कसैलाई चाहिं बढी नै हुने हुन्छा जस्तो लाग्छ किनकि पावर हुने ले नतिरिकन जाने होला नहुने ले चाहिं २-४ घण्टा र २-४ हजार एरपोर्ट मा नै बुझाउनु पर्ने होला. पहिला आउने बेला मा बुझाउनु पर्थ्यो अब त जाने बेला मा पनि है……. खै के खै के…. गैर आबासिय नेपाली संघ ले कुरा उठाउनु पर्ने छ. अनि नियम पनि अलि बुझिने खाल को हुनु पर्छा….

 206. होइन कुरा राम्ररी बुजियन, अब विदेश मा सधै भरि बस्ने मान्छे १ – २ वर्ष मा नेपाल जान्छ र दाजु भाई क छोरा छोरी, इस्ट मित्र सबै लाई समान किनेर लान्छ भने के तेस्को पनि कर तिर्नु पर्ने?? यो नियम कानुन चाही अति भयो है, नियम कानुन लागु हुनु पर्ने ठाउमा हुदैन र नहुने ठाउँ मा चाही लागु हुने?? साथी हरु यसको बिरोध गर्नु पर्छ………..

 207. नेपाल मा बसेर मन्त्रीहरु ले टन्न घुष खानु हुने अनि हामी बिचरा जनताहरुले चाही दुख पाउने? यो त भएन नि, यो नीति बनाउने अफिसर ज्यू , यो त जनता लाई दू:ख दिने नियम मात्र हो. कि कसो साथी हरु?

 208. होइन यो नेपाल का मान्छे लाई के भएको हो ??सर्बसाधारण लाई झन् दुख दिने कम मात्र गरे आफुहरु मोज गरे ……गर्दा गर्दा नेपाल मा भने जस्तो जागिर नपाएर यो अरु को देश मा आएर दुख गर्नु परेको छ बर्षौ भयो विदेशिएको ….अर्का को मुलुक मा आएर आफुले खाईनखाई दुइचार वटा समान जोड्दा पनि नेपाल फर्कदा उल्टै भन्सार तिर्नु पर्ने फेरी …..हामीले पठाएको rimitance ले देश चलेको बिर्शेका हुन् कि क्या हो???….सधै बिदेशियाकाले मात्र देश चलाउने ठुलाबडा नेता हरु बसी बसी घिचुन 🙂 …..अब नेपाल फर्कदा फेरी भन्सार तिर्नु भन्दा बरु यतै तिर बसु कि क्या हो 😉

  • आयात गरेको समानमा कर तिर्नु किन दुख मान्नु पर्यो …बाहिर बाट समान आयात गर्दा कर तिर्नु पर्छ त्यो कुनै नौलो कुरा होइन ..संका केवल यो कुरामा मात्रै हो कि कतै यो नियम को आड मा भन्सार त् एरपोर्टले सामान्य नेपाली लाइ अझै दुख नदिवोस….
   (सानु जी..यहि नामले म लामो साने देखि माइ संसारमा लेख्दै आएकाले हजुरलाई कुनै कस्ट हुन्न भने कुनै अर्को उपनाम प्रयोग गर्न बिनम्र अनुरोध गर्दछु)

 209. भन्सारको बारेमा डिटेलमा बुझ्न कुनै पनि वेबसाइड छ कि? पाठक बर्गमा येसको जानकारी भएमा कृपया उल्लेख गरिदिनु होला |

 210. एस्तो वहिवत नियम लिएर नेपाली सरकारले जुन कदम चलेको छ,त्यो एरपोर्टमा काम गर्ने फताह चोर हरु को लागि हो. सोझा साझा जनता ठगेर नपुगेर विदेशमा दुख गरेका जनता पनि ठग्न खोजेका हुन. NRN जस्तो संस्ताले येश बिसय मा तुरुन्त खण्डन गरेर कुरा मिलाउनु पर्छ .

 211. नेपाल आउदा यस पालि त नेपोथिन प्लास्टिकमा टुथ ब्रुष, टुथ पेस्ट र एक सरो कट्टु मात्र लिएर आउन पर्ला / नेपाल मै समानहरु सस्तो, नातेदारकोमा जादा नि यस पालि त् यस्तै भयो – भन्सार बिभागले केहि ल्याउने दिएन भन्यो / धन्यबाद छ / के गर्ने नेपाल भन्ने देशमा सरकारबाट धेरै आशा गर्न नसक्ने भए पछी निराशा नि कमै हुने भै हाल्यो /

 212. ल्याएको सामान बढी भयो भन्ने यति जति भन्सार तिर्नु पर्छा भनेर खुलाइदिएको भए पो राम्रो ! तिर्नु पर्ने भन्सार मूल्य सुची पनि एइर्पोर्ट मा टास्नु पर्छा नत्र कति लाई यो कुरा नै थाहा छैन …..

 213. सायद संसदहरुलाई भत्ता लागि पैसा नपुगे जस्तो छ र विदेश दुख गरेर कमाएको पैसा ले एकसरो सामानको लागि पनि यस्तो नौताकी, बधाई छ नया नेपालको नेता लाई

 214. राजस्व असुल्ने हो भने देशभित्र रहेको कालाबजारीलाई पेल्नुको साटो बिदेशमा दुखजिलो गरेर छुट्टीमा घर आउँदा आफ्ना नातेदारहरुलाई ल्याएको कोसेलीपाताबाट राजस्व उठाउन खोज्ने कुन चाहिं सडेको दिमागको
  उपज हो ? उदाहरणको लागि लामो समय बिदेशमा बसेको एउटी नेपाली चेलीको पोकामा आफन्त र साथी-संगीलाइ दिन भनि २०, २५ वटा त लिपस्टिक नै हुन्छ | दुइ दर्जन लिपस्टिक को कर तिर भन्ने ? ती चेलीले मनमनै भन्सारको कर्मचारीको सात पुस्तालाई भ्याउने गरि सराप्छिन| व्यापारिक प्रयोजनको लागि ल्याएको हो वा होइन, त्यो त राहदानी हेरेपछि छर्लंग थाहा लाग्छ | साथी भाइ बाहेक नजिकका आफन्त नै मेरा ४०, ५० भन्दा बढी नै छ | सबैलाई एक एक थोक ल्याई दिंदा पनि एउटा ठुलो ब्याग त कोसेली ले नै भर्छ | ती कोसेलीको घटीमा मुल्यांकन गर्दा पनि $ ५०० हुन आउँछ| कोसेलीको पनि कर तिर्नु ? बोल्न सक्ने ले त भन्सारमा छाती ठोकेर आफ्नो सामान कर नतिरी लान्छ| कठै ! ती अरब जाने सोझा, निमुखा र निर्धाहरुले आफन्तहरुलाई लगेका सामानहरुमा कर लाग्ने भए, लुटिने भए, नंग्याइने भए| प्रज्ञापनपत्र भर्न नआउने शिक्षित अशिक्षित दुवैको बिमानस्थलमा बिजोग हुनेभयो| नयाँ नियमले सीमा भन्सारमा बसेका भंसारेहरुको चांदी कटाई पो हुने भयो त !!

  • नयाँ नेपालको नयाँ सरकारको नयाँ नियम हो यो……. मंत्री तथा सभासदहरुलाई नेपाली जनताको पसिना एकदम मनपर्यो जस्तो छ …जनताको रगत चुस्ने नारापिशाच
   हो यो नामर्द सरकार………

 215. वाहियात, यदी कर नही को लागि हो भने सिदा भन्नु देश टाट पल्टिन लग्यो सहयोग चाहियो / किन यो नाटक / बन्द र हड्ताल गरेको छ बनाउने केहि होइन खाली वाहियात नियम /बिदेशी ले त आउन छाडे आब नेपाली पनि आउन छोड्ने हो भने कसको पैसा ले देस चलाउने/ कि तेही imf र वोर्ल्ड बैंक अनि छिमेकि राष्ट्र हरु ले सधै भिक् दिन्चन भन्ने छ/

 216. हैन…! देशको अर्थतन्त्र बिदेसियका कामदार मा नै निर्भर छ अनि बिचरा बर्सौ पछी घर फर्किदा दुइचार ओटा सरसामान बोकी आ’को समेत देखि नसकी बीचमै लुट्ने भयौ हगी फेरी!……
  यो नया कानून – नक्कली बिल बाट राजस्वो छली खुल्लेंआम हिडेकालाई वा तातोपानी भन्सार बाट लुटान सामान ल्याउने ब्यापारी लाई लगाउन नसकेर हामि लाई लगाएको?

 217. अब नेपाल को भन्सार मा दुख दिने भए यिनले / नया खाने बाटो हो यो / मेरो कट्टु लाइ येहा ५ dollar पर्दछ / मैले २-४ वटा नया कट्टु, गन्जी, टि सर्त , पाएँट, ज्याकेट लागेमा एसको पनि भन्सार लिने भनेको , तेहा जादा नांगै जाने भनेको हो / रातो पासपोर्ट बेच्नेहरु लाइ केहि गर्न सक्दैन टि बिचरा आरब, मलासिया गएका हरु ले ल्याएका दुइ चार वटा कट्टु लाइ भन्सार लिएर के गर्ने / ठुला ठुला माछा हरु भित्र भित्रै मिलेर कारोबार गर्छन…….
  यो सब भनेको सच्चा नेपाली हरु नेपाल नवायो तेती विदेश बस / अनि बिहारी भारतीय , बंगाली हरु ले नेपाल को पासपोर्ट लियो, नागरिकता लियो अनि पछि नेपाल लाइ बिहार संग गाब्यो…. सिक्किम पनि तेस्तै भा हो //

  अबको १० वर्ष पछि नेपाल भारत को केन्द्रिया सरकारबाट चल्छ , ५० लाख भन्दा बढी बिहारी ले, नागरिकता लिए सके होलान / अहिले सुद ले चलाएका छन् लैनचौर बात अबको १० वर्ष पछि..हाम्रो राजधानी देल्ही हुन्छ… हेर्दै जानुस…. / सब पहाडिया हरु विदेश तिर लागि सके …अब मधेश लाइ उचालेर १० वर्ष पछि भारतमै गबिन्चा , सिक्किम जस्तै गरि..

 218. यो फाराम नेताहरुले भर्नु पर्छ कि पर्दिन?

 219. हैन यता बाट पनि तिर्नु अनि नेपाल मा झोला लिने बेला पनि तिर्नु ? त्यसो भए त सानो ह्यान्ड पिस र एउटा क्यामेरा भिरेर पर्यटक स्टायेल मा पो गईन्छ | खास भन्ने हो भने अब चाही भन्सार कर्मचारी मोटाउने भयो …थुइक्क

 220. WOW !! WOW !! खुशी को खबर!!!!

  तर यो खुशी को खबर हामी साधारण नेपाली नागरिकहरुलाई होइन !
  बिदेसमा बस्ने नेपाली हरु लाई पनि होइन !
  यो त केवल ऐरपोर्टमा काम गर्ने केहि फटाहा हरु लाई हो !!

  चोरहरु हो देशलाई लुट्नु लुट –
  ऐले सम्म देसलाई लुटेउ!
  सोझा साझा जनता लुटेउ!!
  अब बिदेसमा दुख गरेर घर फर्किने निमुखालाई लुट !

 221. काठमाडौँ बिमानस्थलमा काम गर्ने भन्सार, राजस्व, प्रहरी, गुप्तचर तथा अध्यागमनका कर्मचारीलाई अब प्रत्येक दिन दशैं आए सरह हुने भो| त्यति मात्र कहाँ हो र आ आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ सरुवा गराउन नेताहरुको झन् बढी सोर्सफोर्स चल्ने भो| राम्रो कुरा पनि भनि हालूं बिगत केहि बर्ष देखि हामीलाई नेपाल जादाँ अलि सजिलो महसुस हुन थालेको थियो अब फेरी भन्सारका कर्मचारीले दुख दिने बेला आएको जस्तो छ| जे भए पनि साथीहरुले आ आफ्नो अनुभब लेख्दै गर्नु होला र भ्रस्ट कर्मचारी बेहोर्नु भयो भने त्यसको नाम सोध्न वा हेर्न नभुल्नु होला| माईसंसारमा तिनीहरुको भण्डाफोर गर्नु पर्छ| धन्यवाद

 222. केको चर्तिकला हो यो यार???
  इ साले चोरहरुले सबै खाने भए त्यो एर्पोट कसैले ठेक्का मा लियो होला अनि आफै नियम बनाएको हामीलाई थाहा ६न र.के के नियम बनाएर नेपाली जनतालाई धुखा दिन लागेको होला नि .पहुच हुनेले मोज गर्ने भए नहुनेचाई मर्ने भए .

 223. सभासद को मुखमा सर्बोचले टिमुर दले जस्तै यी भ्रस्ट कर्मचारी लाई पनि केहि गर्नु पर्यो |

 224. एक त विदेशमा काम पाउन गार्हो, अर्कोतिर एजेन्टलाइ पैसा ख्वायो, रगत पसिना सुकाएर अलिकति जोगायो, प्लेन टिकट किन्न ठुलो रकम तिर्यो, आफ्ना आफन्तलाई साना तिना उपहार ल्याउन अब भन्सार तिर्नु पर्ने भो | किनभने केहि कुरा देख्ने बित्तिकै कर्मचारीको आँखा लागि हाल्छ | सरकारी राजस्वमा जाने भन्दा भन्सार कर्मचारीको तजबिजमा भागबन्डा हुने हो | फेरी पहिला जस्तै भयो | ब्यापारी संग त मिलेकै हुन्छन अरु हामि जस्ताका समान एक एक टकटकायेर हेर्ने भए | लाइन ठुलो हुन्छ र बाहिर निक्लन पुरा दुइ घण्टा लाग्ने भो | बाहिर अरु देशमा जस्तो व्यापारको लागि एकै समान धेरै परिमाणमा ल्याउने र इम्पोर्ट पपेर भर्ने बाहेक अरुलाई झन्झट दिने गर्नु नहुने थियो | एक दुइ वटा समान ल्याउँदा भन्सारले रोकेर झन्झट दिने र असुविधा थप्ने यो प्रथा कदाचित राम्रो होइन | नेपालीलाई भ्रमण गर्न निरुत्साहित गर्छ यो नियमले र भन्सार कर्मचारी र उनीहरुलाई पठाउने सचिब, नेता मोटाउने भए अब | त्यहिँ गर्न यो नियम ल्याएको हो | राजस्व बढाउने नाम मात्र हो |

 225. अस्ति भर्खरको एउटा समाचार याद आयो जसमा कुनै एउटा भन्सारको हाकिमको श्रीमतीले भारत गइ गाडी भरि समान खरिद गरि नेपाल भित्र्याएको थियो | यो नियम चाही उनिलाइ लागु हुने हो कि हैन ? कि यो नियम सोझा जनता लै मात्र हो ? आफुले प्रयोग गरेको समान र साथी भाइलाइ सौगात पनि लान नपाउने यो कस्तो पैसा खाने दाउ हो ? नेपालको कानून दैबले जानून |

 226. ए साथी हो खाडी मा ५५ देखी ६० को हाराहारिमा प्रचन्ड गर्मिमा काम गरेर हामी रेमिट्यान्स देश पठाउछौ । कृपया युरोप र अन्य मुलुकमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले अन्यथा नसोचिदिनु होला , खाडीमा खुन सँग मुद्रा साट्नु छ अनी प्रतेक महिना नेपाल पठाउदा हाम्रो खुनको मुल्य ले नेपालको अर्थतन्त्र चन्दै छ अनी हामी ले कमाएको रकम मा हुन्डिले ठग्छ , मेन्पावर ले ठग्छ , यो देशका रोजगारदाता ले ठग्छ । अब हुँदा हुँदा ठग्ने कानुन फेरी हामी माथि नै ? कि त प्रस्ट हुनु पर्‍यो यती के जि सामानको भन्सार लाग्छ या यती रकम बराबर को सामनको भन्सार लाग्दैन भनेर । समाचार को एक ठाउँमा ङ) व्यवसायिक पेशामा लागेका (डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता) यात्रुको दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान दुई/दुई थान। भनिएको छ अब यहाँ मलाई चासो भयो खाडीमा काम गर्ने को भिसा प्राय लेबर हुन्छ अनी हामीले ल्याब्टप लादा हाम्रो पेसा र हाम्रो दक्ष्यता ले त त्यहा स्थान नपाउला अनी के अब भन्सार चाइ हामीलाई नै लक्ष्य भएन र ? कम से कम सरकार टेलिफोन सेवा देशमा दे हामी प्रबिधी भित्र्यौछौ र संचार को सदुपयोग र बिकासमा टेवा हुन्छ तर प्रबिधी ल्याउने लाई भन्सार को अझ बोझ ??? बिदेश मा सपरिवार बस्न जानेलाई लगा न भन्सार या भिसा माग्दा लगा न भन्सार । देशको ढुकुटी सकेर डक्टार बनेर बिदेशमा काम गर्दा तेरो आँखा पुगेन । नेपाल मा बसेर गाडी फोर्न र सडक बन्द गर्न जानेका हामी नेलाली लाई रोगार दिन नसक्ने अनी बिदेसमा हन्डर खाएर सुद्रिएका र शिप सिकेर साथमा लादा पनि त्यो पनि हवाइसेवा को निम बमोजिम लादा किन अन्य झन्झट ? यस्तै हो भने कुनैदिन बिदेशमा श्रम गरेबापत पनि छुट्टै शुल्क सरकार लाई तिर्नु पर्छ होला , जबकी घुस्याहा र भ्रस्ट नेता र कर्मचारी को कारण ।

 227. कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा। यात्रुको सामान फोर्ने र चोर्ने भन्सारको नौटङ्की नियम।

 228. एयरपोर्टका गोजी बिनाको पोशाकधारीह खूब रमाउने भए | हामी नेपालीहरुको बानी उनीहरुलाई राम्रो थाह- १० डलरको सामानलाई दशै डलर घुस दिन पनि हामी तयार हुन्छौ | फेरी आफन्तलाई भनेर हामी नेपालीहरु विदेशमा सेल लागेको र सस्तो समान खुब किनेर बोक्नु पर्छ | सोचेर ल्याउदा पनि अवता त दिक्क लाग्छ | एस्तो ताल छ पर्यटन बर्षको |

 229. छुटको नाममा अनियमितता बढेपछि त्यसको नियन्त्रणको लागि नियम लागु गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, माथि सरसरती हेर्दा केही कुरा अव्यवहारिक जस्तो लाग्यो । नियम समय सान्दर्भिक हुनु पर्छ ।
  उदाहरणको लागि ल्यापटपको कुरा गरैां । माथी साथीहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ । माथि १ (ग)मा ल्यापटप उल्लेख छैन । अहिले प्राय विदेशमा वस्ने प्रायः सवैको दैनिक प्रयोग गर्ने अभिन्न सामाग्री भैसकेको छ ल्यापटप। माथि (ज) मा उल्लेख भै अनुसार व्यक्तिगत प्रयोग हुने ल्यापटप अनुसन्धानको लागि हो भनेर प्रमाणित हुँदैन । अनि यो प्रयोजनले त भन्सारका कर्मचारी मोटाउन सजिलो हुने भयो । यसो घुस लियो, अनि शोधको लागि ल्याएको हो भनेर प्रमाणित गरिदियो ।
  त्यसैले नियमका केही पक्ष अव्यवहारिक र कर्मचारी मोटाउने बाटो मात्र भएन र ? ल्यापटप सबैको चासोको विषय भएकाले यस सम्वन्धमा भन्सार विभागको स्पष्टिकरण यसै व्लगमा पढ्न पाए भविश्यमा नेपाल जाँदा ल्यापटप बोक्ने या नबोक्ने दुविधा हुने थिएन ।

 230. नेपाल सरकार को गतिबिधि देख्दा म त हैरान भएँ ,, देश को आवश्यकता अनि जनता को समस्या कहिले पनि बुझ्नी भएन,,के हो यस्तो चाला? २-३ वर्ष सम्म पसिना बगाएर कमाएको पैसा खर्चेर आफु लाई मन लागेको सानो तिनो समान लाँदा पनि भन्सार तिर्न पर्ने ? जनता को समस्या को समाधान तर्फ लाग्नु त कता छ कता,,झन् समस्या माथि समस्या थप्नी काम भईरहेछ सरकार बाट// गरिब दुखि जनता को रगत र पसिना चुस्ने बानी कहिले पनि हटेन सरकारको,, तपाई हरु लाई गरिब जनता प्रति कत्ति पनि मायाँ छैन ? त्यसै ले म त भन्छु यो त नेपाल सरकार को एकदमै गलत निर्णय हो,, ( नेपाल सरकार मुर्दाबाद ))

 231. अब रातो passport क्रेतालाई छिराएर पैसा कमाउन नसकिने भो भनेर यस्तो नियम ल्याएको होला नि…!

 232. अब देश बाहिर गएर, दुख गरेर, कमाएको पैसा मा पनि कमिशन न दिई कन नहुने भयो. नेपालमा जन्मेको ऋण त तिर्ने पर्यो नि!

 233. मेरो त आफ्नो काका नै हुनु हुन्छ भन्सारमा, बालै भएन येस्ता कुरा.

 234. किन , नेपाल सरकार बौलाएको हो ???????? बिदेशी नेपाली श्रमिक ले कमाएको पसिना को धन को कुनै मुल्लय रहेन न त नेपाल सरकारले कुनै रोजगार दिने सक्छा न त विदेश मा कमौना राम्रो संग दिन्छा मात्रै कुन बाटो बाट चुस्ने हो त्यो मात्रै सोछ्चा, हररे थुक बेसरम सरकार ……………………जे नेपाल होइन …..दैनिय नेपाल ////

 235. यो सबै कर ठिक ठाउमा सदुपयोग भय त ठिकै हो तर गोजी भर्ना लागे भने त हामी मारिने भैयो नि

 236. अन्त कतै नपाएर विदेश मा अर्काको नोकर बनेर आफ्नु घरको लागि लागेको समान को पनि अब कर? यो नेपाल को भ्रस्ट हरुलाई खान नपुगेर त होला एस्तो गरेको जनतालाई,३ वर्ष सम्म यहि जनता को कमाई खाएर बसेको बेकारी हरु ले चाई कहिले तिर्नी रे ६ नि त्यो कर?जति समान लागे पनि तेहा बस्नी कर्मचारी लाई १००० RS दिनु भनि ज़ा जा भनेर छोड्छ/,देश को ४ तिर खुला सिमाना छ, तेहा को नाका मा काम गर्नी कर्मचारीलाई कडाई गर्नु त कता हो? अझ नि दुख गर्नी सर्बसाधारण लाई नै ठग्न नपुगेको रैछ,नेपाल मा बस्नी भ्रस्ट हरुलाई यो कुराको घोर निन्दा गर्नु पर्छ,हामी विदेश मा काम गर्नी लेवर साथी हरु ले,अर्को साल घर जान्छु एउटा सानो LCD लान्छु भनेको छु तेहा केहि गर्यो भनि तेही TV ले जबर्जस्ति गर्नी को टाउको मा हानेर तेही बाट जेल जान्छु बरु/,जनतालाई ठगनी पनि सिमा हुन्छ,नि अब त अति भो ,,

 237. वाहियात. ठुला ठुला ब्यापारीहरुलाई चै कर तिर्नपर्ने ठाउमा कारबाही गर्न सक्या छैन, बिदेशमा दुख गरेर आफ्नो घर परिवारलाई केहि समान ल्येदिनेलैचाई अझ कडा नियम रे. अरु केहि होइन यो फेरी बिदेशमा गै नेपाल फर्कनेहरुलाई दुख दिने बाटो हो र घुष खाने उत्तम उपाय……….ल बधाई छ वन्सार अधिकृत लाई.

 238. घुश कम भयो जस्तो छ भ्रस्टाचार बढने भयो

 239. मैले बच्चाको लागि किनेको १० वटा बिदेशी चक्लेट को लागि पनि भन्सार लाग्ने भो हैन ? १० वटा चक्लेटको मुल्य नेपाली ४०० (४ युरो )को कति भन्सार तिर्नुपर्ला ? भन्सार प्रमुख ज्यु ? मैले १०० रुपैया भन्दा बढीको चक्लेट पठाइदिदै छु । के के सुन्नु पर्छ कुन्नी हामी नेपालीले ।

 240. क्या रैक हो. अब ३-४ जना को घर परिवार लाई १-१ उपहार पनि लान नपाइने भो.

 241. हजारौ तिरेर किनेको प्लेन टिकेटमा २० देखि ३० के जी ( टिकटको मूल्य हेरी –
  इकोनोमिक क्लास लाई २० के जी र बिजनेस क्लास लाई २५ देखि ३० – जहाज
  को कम्पनि अनुसार ) सामान ल्याउन छुट दिन्छ . त्यो पनि व्यक्तिगत सामान जसमा परिबार साथीहरुलाई प्रेजेन्ट आदि न्युनतम संख्यामा ल्याउन पाउछा तर
  एकै प्रकारको सामान २० – २५ – ३० के जी ल्याउन पाईदैन . उदाहरणको लागि
  २० के जी स्यापू / २० के जी बडी क्रिम हुदै २० के जी घडी / २० के जी जुत्ता /
  २० के जी कुनै मेशिनरी सामान / २० के जी छालाको ब्याग – बेल्ट आदि आदि .
  कुनै पनि सामान संख्यात्मक रुपमा धेरै लैजान दिदैन यतैको एयरपोर्ट बाट .
  यतैको एयरपोर्टमा त्यो एक्सरे गर्ने ठुलो मेसिन भित्र सप्पै ब्याग पसालेर पूर्ण रुपमा चेक गरेर मात्रै पठाउछ हरेक व्यक्तिको ब्याग .
  यसरि ल्याएको व्यक्तिगत सामानलाई एक एक गर्दै पुन : फाराम भर्नु पर्ने यो
  नियमले सोजा निमुखा सर्बसाधारणलाई दुख दिने भो !

 242. यो गरेर देशले राजस्व संकलन गरे त ठिकै हो । कर्मचारी मोटो हुनुमात्र । त्यहि उठेको पनि नेताहरुलाई भागभण्डा गर्दैमा ठिक्क । विचरा यात्रुलाई सास्ती । अस्ती सिंगापुरको पर्यटकले तेरो देशको अध्यागमन देखेर हासो उठ्यो भन्दै थियो यस्तै भएर होकी ।

 243. अनि उमेश जी, बिदेशमा १ वर्ष भन्दा बडी बसेकाले कति लाख सम्मको बिदेशी मुद्रा लिएर आउन सकिन्छ? जस्तै यूरो ल्याउनु पर्यो भने कति हजार यूरो ल्याउन सकिन्छ (मानौ १ हजार यूरो = १ लाख नेपाली रुपैया)? कि यूरो साथमा नल्याउनु राम्रो? दुख गरेर कमाएको पैसा हो| जानकारी गरिदिनुस न|

  • नारायण जी !
   हुन त तपाईले उमेश जी लाई सोध्नु भा हो , तैपनि पाठक साथीको नाताले
   जानेको भन्छु है . २- ३ हजार युरो हो भने चानचुन ( खुद्रा पैसालाई ) २०० – १०० –
   ५० ( सके सम्म २०० ) को दरले साट्नुस अनि शरीरमा लगाउने भित्रि पेन्टी ( पकेट – गोजी भ को ) किन्नुस – नपाए आफैले सिलाएर या सिलाउन दिएर बनाउनुस अनि त्यसमा युरो नोट लाई राख्नुस – हिप साईड मा पकेट
   बनाउनुस . त्यो पेन्टी माथि फेरी अर्को पेन्टी लगाउनुस अनि बल्ल बाहिर बाट ट्रेकिंग टाउजर या रफटफ टाउजर लगाउनुस . त्यो युरो नोट राखेको पकेटमा अन्य बस्तु जस्तै कागज पत्र – गहना या कुनै पनि मेटलका सामान नराख्नुस .
   चेकिंग गर्दा यदि गहाना आदि छ भने ” टीईईईई !!! ” गर्छा .
   न बिराउनु न डराउनु ! २-४ लाख तपाईको पसिना ( पैसा ) तपाईको अधिकारको
   कुरा हो ! ‘ सुरछ्याको लागि मैले यसरि राख्या ‘ भन्नुस निर्धक्क बनेर यदि त्या
   सम्म हात पुर्याएर चेक गरेछ भने .

    • हजुर .
     के भन्छ भित्रि लुगालाई ? पेन्टी त भन्छ होला नि , कट्टु त अल्ली लामो घुडा सम्म आउने लाई भन्छ होइन र ? भित्रि लुगा ( टाउजर भन्दा भित्र
     लगाईने लुगा )
     ( अप्ठ्यारो लागि लागि पनि लेखेकी हु मैले किन भने नारायन जी को
     प्रश्न सिरियस कुरा हुन सक्छ धेरै मान्छेको लागि . सुटकेश या ह्याण्डब्याग
     मा पैसा बोक्नु हुदैन , खास गरि सुटकेशमा त राख्नै हुदैन !
     आफ्नै शरीरमा ( आफ्नो साथमा सुरछित तबरले पैसा राख्न जान्नु पर्छ )

     • लुना जी,
      तेसरी यूरो लुकाउनु सिकाउनु भनेको पक्राउ पर्नु हो/ किन यूरो तेसरी लग्ने/ ड्राफ्ट / ATM कार्ड/ visa कार्ड प्रयोग गरे भै हाल्यो नित् नेपाल मा./ विदेश को ATM कार्ड चल्दो रहिछ नेपाल मा //

      • दिपक जी !
       सबै संग ड्राफ्ट – ATm-visa – bank कार्ड आदि हुदो हो त या
       त्यस मार्फत पैसा नेपाल पथाउना मिल्ने सुबिधा बनाउन सकिदो
       हो त नारायन जी हरुले प्रश्न नै गर्नु हुने ठेइना अनि यसरि कुरा
       नै हुने थिएन — जो होचो उसकै मुखमा घोचो त संसारिक कानून
       नै बनेको अबस्थामा मेरो सुझाबले मद्दत गार्लाभन्ने लागेर लेखे
       जे मनले इमान्दार पूर्बक सोच्यो त्यै .

       • लुनाजी, तपाइले इमान्दारी पुर्बक सल्लाह दिन खोज्नु भएकोमा कुनै संका छैन तर नेपालको कानुनले तपाइले भने बमोजिम तिन पत्र लुगाभित्र कट्टुमा नगद राखेर लागेको स्थितिमा पक्राउ परेमा बिदेशी मुद्रा तस्करको आरोप पनि लाग्न सक्छ| विदेशबाट नेपाल आउँदा निश्चित रकम मात्र नगदको रुपमा लैजान पाउने कानुनी व्यवस्था छ र त्यो भन्दा बढी भएमा प्रत्येक यात्रुले कहाँबाट/कसरि/आदि/इत्यादी प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्छ| त्यसैले नारायणजीले अलि विचार पुर्याएर काम गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु| नेपालमा फेरी वास्तविक तस्करहरु अनेक दाउपेच गरेर बाचिरहेका हुन्छन फस्ने बेलामा तपाई हामी जस्ता सोझा मान्छे पर्न बेर लाग्दैन| सचेत् भया|

     • लुना जी,
      धन्यबाद आइडिया दिनु भएकोमा, मैले पनि तेस्तै गर्ने गर्छु..

     • केटा ले लगाउने लाइ brief or boxer र केटि ले लगाउने लाइ pantie
      नेपाली मा भन्न पर्दा कट्टु.

   • लुना जी ले प्रसङ्ग निकाल्नु भो मेरो एउटा अनुभव सुनाउना मन लग्यो, एकजना मेरो office मा काम गर्ने सहकर्मी ले तपैले भने जस्तै गरि बेलायेत बाट ५ हजार pound तेही underware भित्र सिलाएर लैजादा एरपोर्ट मा नै समात्यो| बिचार लाई १ हप्ता को लागि उतै अनुसन्धान को लागि रहनु पर्यो | पछी कमाएको स्रोत र office बाट पुलिस लाइ लिखित पत्र लेखेपछि बल्ल छुटकारा पायो | पछी सबै पैसा बैंक बाट नै पठाऊन सबैले गरेको सल्लाह अनुरुप गर्यो |
    अर्को कुरा आयेस्रोत देखौना सकेको खण्ड मा सबैजसो मुलुक मा साएद ५००० dollar बराबर को नगद लिएर हिड्न को लागि कुनै रोकावट हुदैन (कम्तिमा म गएको धेरै जसो मुलुक मा मैले तेस्तो पाए) | तैपनि पैसा देखेपछी महादेव का पनि त्रिनेत्र भन्छन तेसैले मोर विचार मा त दुख गरि कमाएको पैसा रिस्क किन लिनु र ? म त बैंक बाट पठाउनु नै सर्बोत्तम ठान्छु |

   • luna जी
    तेती सारो गर्नु पर्दैन …
    त्यो पेन्टी बाट १० युरो जति झिगेर अधिकृत को नाक मा हन्न्दिनु पर्छ …. नमस्कार गरेर छिराई दिन्छ एरपोर्ट बाट ….यी सबै नेपाली आमालाइ बलात्कार गर्न जन्मेका पापी हरु हुन् …

   • लुनाजी,
    जानेको कुरामा मात्र सुझाव दिनुभाको राम्रो / अलि अल्लारे/बच्चा पाराको सुझाव भयो /
    पहिलो कुरो:- उपरोक्त नियमहरू कार्यान्वयनसम्म पुग्दा के हुन्छ भन्ने त्यहा बस्नेहरू नै अन्यौलमा छन् / सायद विनियम जारि गरेर छुट्टै कार्यदल पनि राख्न सक्छ
    दोश्रो कुरो :- पुरुषले कम्मरभन्दा मुनि लगाउने सबैभन्दा भित्री कपडालाइ आगन्तुक शब्दको रूपमा अन्डर वेयर नै भनेर भन्ने गरिएको छ /

  • नारायन जी,
   २-४ हजार युरो हो भने त ठिकै छ अलि धेरै छ भने किन बोकेर ल्याउने सिधै बैंकबाट नेपाल ट्रान्सफर गरिदिने| भन्सारमा दिक्लेयर गर्न न बिर्सनु होला | मैले यसो किन भनेको भने, पैसा ब्यागेज मा राख्नु पनि भएन, आफुसंग राखादा बाटामा ट्रान्जिट पर्छ घुम्नु पर्यो, सपिंग गर्नु पर्यो ( सिधै नेपाल हो भने आफु संगै ल्याय हुन्छ) तेसैले अलि खतरा पनि हुन्न सक्छ |

  • १०,००० USD सम्म लान पाउनु पर्ने हो. किन भने यो अन्तरास्ट्रिय नियम अनुसार.

  • ये किन पैसा लैजान दुख पिर गर्नु हुन्छ, तपाइलाई कति तेती बराबर को यूरो, dallar वा पौण्ड मलाई येह युरोप मा दिनुस, मा तेती बराबर (बैंक रेट अनुसार को नेपाली रुपैया तपाई लै नेपाल मा दिन सक्शु, आबश्यक परे मलाई contact गर्नुस. मलाई येहा पढ्न को लागि नेपाल बाट पैसा ल्यौनो परिराखेको छ. कुरो रेअल हो जोके हैन.

 244. अनि प्रयोग गरिराखेको ल्याप टप ल्याएमा पनि कर लाग्ने हो ?

  • मेरो विचार मा होइन . ५ (क) र (ज) अनुसार. तर नेपाल को कानुन दैब ले जानुन. सब चोर हुन्

  • व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने कुन कुन सामानका भन्सार (कर) लाग्छ ?

   लौत अन्नत जी लाग्ने त भएको होला नी हेर्नुस
   …………………
   क) टेलिभिजन, म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ्ग मेशिन, पंखा, रेडियो, सि.डि. प्लेयर, भि.सि.डि. प्लेयर, डि.भि.डी. प्लेयर, भिडियो क्यामरा र कम्प्युटर एक एक सेट।
   ………………………….

 245. बिदेशमा बसेर हामी मेहिनतका साथ परीश्रम गर्छौ बिदेशमा ति मध्य पनि बिशेषत खाडी मुलुकमा पारीश्रम गर्नु भनेको रगतको पशिना बगाउनु सरह हो । तेही रगतको पशिना बगाई कमायार पठायको रेमिट्यान्सले देशको अर्थ तन्त्र थेगेको छ तिनै रगत बेचेर देश चलाऊन सहयोग गर्ने मजदुर प्रती कानुन लगायर आफ्नो लाचारीपन सरकार देखाउदैछ । भन्सार तिर्नु नराम्रो कुरा होइन तर भन्सार के कसरी लिने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले ध्यान दिई पुनह बिचार गर्नु पर्ने जस्तो लाग्यो ।

  चन्द्र बहादुर बि क
  साउदी अरब रियाद

 246. भ्रस्टाचार झन् बढ्ने भयो. अलिकति पैसा देखायो भने र आफ्नो मान्छे भयो भने कर तिर्नु नपर्ने त होला नि. कार्यालय प्रमुख ले औचित्य हेर्ने रे.. त्यसरी कहाँ हुन्छ र. नेपाल को नियम बेचेर खान पल्केका हरु लाई सजिलो भय छ. एअरपोर्ट अब झन् मागी खाने भाँडो हुने भयो……..

 247. यो कुनै पनि हालत मा प्रयोग हुने खालको छैन. यो भन्सार को मान्छे हरु ले आर्को पैसा खाने बाटो बनाएको हो. साले खाते हरु ले आय को नया बाटो बनाएको हो. यो निएम बनाउने लाए bhati भने झाप्पड लैदिन्चु. खाते हरु.

 248. अब देशमा केही नबन्ने, अनि बर्षौं विदेश बसेर केही सस्तो र काम लाग्ने घरायसी सामान ल्याउन पनि गाह्रो हुने भयो |
  खासमा ठूलो तस्करलाई समाउन नसक्ने अनि पेल्ने कलाई त भन्दा बीचकालाई |
  ठिकै छ कति पटक पो देश विदेश ओहोरदोहोर गरिन्छ होला र, २-३ वर्षमा एकपटक त हो नी |
  गरिखाओस यो सरकारले पनि !!!!!

 249. मेरो विचार मा यो स्र सर गल्ति ठहर्छु किन कि हामी बिदेसिएका ले आफ्नो दुख ले कमाएको सम्पनी ले चाहे जतिसुकै सामन होस् त्यो दुख ले कमाएको पैसाले चाहे जतिसुकै सामना होस् ल्याउनु पाउनु पर्छ त्यो मेरो विचार धारा हो ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 250. भने पछी एउटा laptop र एउटा camera बोकी आए भन्सार तिर्न नपर्ने रैछ. सामान नया भए नि हुने हो कि पुरानो नै हुनु पर्ने नि थाह भए हुन्थ्यो

 251. आत्मीय मेरो संसार का साथीहरु मसंग जम्मा एउटा प्रस्न छ त्यो के भने तपैले आफै बनाएर प्रकासन गरेको हो वा त्यो फोरम कि कहिँ कतै बात लिएको हो ? एदी लिएको हो भने source नदिकन प्रकाशन गर्न मिल्छ र ? के यौ plagiarism hoina ra?

  • धेरै बुज्नु हुँदो रहेछ तपाई… ध्यान दिएर माथिको form मा फेरी हेर्नुश त… फेरीपनि बुज्नु भयानाभाने सोध्नुहोला

  • साथी..
   सरकारी प्रकाशन सबै को हुन्छ त्यसमा कसैको हकदाबी हुदैन र त्यसलाई सिधै प्रकाशित गर्न मिल्छ. फारमको माथि नै नेपाल सरकार भनेर भनेकै छ. त्यस भन्दा बढी केहि चाहिदैन. अमेरिकामा पनि सरकारी ल्याब मा भएका अनुसन्धान आदि को पेटेन्ट हुदैन ..सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री जनताको पैसा बाट भएको ले सबैले प्रयोग गर्न पाउछन

 252. यदि ल्यापटप ,LCD tv, ल्याएमा कति कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

 253. लिखित नियम बनेको त राम्रो हो, धेरै कडा पनी छैन

  तर भर्नु पर्ने फॉर्म चाही सामान्य नेपाली ले बुझने “नेपाली” मा लेख्देको भये हुने. नत्र फारम संगै सब्दकोष पनी चाहिन्छ जस्तो छ.

 254. यो नियम सीमावर्ती क्षेत्र तिब्बत र भारतबाट आउनेलाई मात्र हो कि अरु सबै ठाउबाट आउनेलाई हो? यदि हामी एकवर्ष भन्दा बढी विदेश बसेका छौ भने हामीले एउटा कम्प्युटर लिएर पनि आवतजावत गर्न नपाउने? उपदफा (क) ले त त्यहि भनछ जस्तो देखिन्छ।

  उपदफा (क)
  (क) टेलिभिजन, म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ्ग मेशिन, पंखा, रेडियो, सि.डि. प्लेयर, भि.सि.डि. प्लेयर, डि.भि.डी. प्लेयर, भिडियो क्यामरा र कम्प्युटर एक एक सेट।

  यसको उत्तर दिनुभएमा आभारी हुने थिए।

  आशिष

  • विदेश मा ६ महिना वा बढी बसी फर्नके हरुका हक मा १ थान कम्प्युटर, ३५० ग्राम सुन र निजि प्रयोग क घरयासी सरसामान मा कर मिनाही गरिएको छ .

 255. वाहियात!!!!! जुनै कुरापनि भन्सार को अधिकृत ले हेरी (बढी भएको खण्डमा) भन्सार तोक्ने रे !!!!!!! “ल अब झन् धेरै घूस खा!” भन्या जस्तो पो भयो बा यो त!
  किन यति वटा “आइटम” भनेर तोक्ने अनि बढी ल्याएमा “यति” भनेर एउटा “नम्बर” जरिवाना निर्धारण नगरेको होला!!!
  कहिँ नभाको नियम नेपाल मा भनेको यहि हो!! खाली कसरि खाने ठाउँ बनाउने भन्ने दाउले नियम बनाउछन् यी डाकाहरु !

 256. यो सबै जनता मर्ने र आफुहरु मोजगर्ने खेल हो भन्ने हामीलाई लगेयाको छ

 257. राम्रो पनि नराम्रो पनि ,,,खै आफ्नु त जेठान को साथी को जुवाईभन्सार कार्यालय को मुखिया छ रे ,,,टेन्शन नै भएन ,,,,,,

 258. यो कुरा त ठिकै हो. हामी नुनको सोझो गर्ने सर्बसाधारणलाई यसले खास छुँदो रहेनछ. बैमानहरुको चै ब्यबसायमा घाटा लाग्ने भो. तर एरपोर्टले सर्बसाधारणको सम्पति हाका हकी चोर्ने आफ्नै कर्मचारीको लागि चै खोइ के नियम लायो? कि यो सुरुवात हो?

 259. भन्सार बिभाग ले लगाएको यो कर प्रणाली ठिकै होला तर यसले सामान्य जनता लै दुख दिन बाहेक केहि हुन्न…. राज्य कोष को ढुकुटी मा यो प्रणाली कति नै योगदान देला र.. सरकार ले 601 जना चोर हरु लै आज को मिति सम्म ख्वाएको रु. 1,15,40,34,800.0 को अघि यस्ता जनता लै बिना सित्ति दुख दिने काम गरेर राजस्व उठाउनु समय सान्दर्भिक लागेन मलाई त..

  विदेश बाट सामान्यतया फर्किने ले आफ्नो प्रयोग को बाहेक आफन्त लै गिफ्ट दिन पनि केहि परिमाण मा समान ल्यौचन र त्यसमा कार लगाउनु भनेको त अति नै हो…

 260. मैले एकपटक पढे सबै समाचार अनी प्रश्न आयो ” म बिदेश आउँदा भात खान मात्रै जानेको थिए ऐले मैले केही शिप र केही बुद्धी पलाएको अनुभब गरेको छु अब मेरो बुद्धी र शिप को भन्सार कतिहोला ? ए बा हैन देशमा प्रबिधी भित्रिदा त स्वागत गर्नु पर्ने हैन ? अनी बिदेश जादा पनि कर भित्रिदा पनि कर । उठेको कर ले ६०१ को गोजी भर ।

  • , दु:ख कस्त अनि मेहनतको पसिना बगाएर कमाएको नेपालीहरूको यि थोरै पैसामा कत्ति
   अँ।खा गाडन सकेको होला, हामीहरूकै पैसाले भत्ता खाइरहेछ यी ६०१ भेदाहरू, यीनिहरूले नेपाली जनताहरूलाइ कहिल्यै गरीखान दिने भएन, उल्तै सोसीरहने भयो। लुट लुट, देशलाइ त खोक्रो बनायो बनायो जनतालाइ पनि खोक्रो बनाउने भयो यि ६०१ भेदाहरू ले।

 261. एयरपोर्टका कर्मचारी मोटाउने अर्को प्रपन्च रचिएछ फेरि! आखिर दुख पाउने सर्बसाधारण न हुन् l अब कानुन लाद्ने नाममा विदेशबाट ल्याइने सामानले एयरपोर्टका कर्मचारीको घर भरिने भो!

 262. ‘चोरलाई सुली’ भनेको यही हो …हरेक बहाना निकालेर खान पल्केकाहरुलाई गरी खाऊ भनि दिएको बैधानिक आधार …दफा र उपदफा के के हुन् के के प्रमुखको तजबिजमा मुसालाई हाती र हातीलाई मुसा बनाउन मिल्ने भए पछी यी बजियाहरुले त्यसै भन्सार पार गर्न देलान?

 263. यो सब साधारण जनतालाई दुख दिनु सिवाय अरु केहि होइन गर गर जति लुट्न सक्छ लुट जनतालाई

  • तपाईंहरु कसैलाई थाहा छ भने ल्यापटप को कर कती तिर्नुपर्छ होला? कसैले बाटइदिनु भये म ज्यादै आभारी हुने थिए

   • नियम अनुसार ल्यापटपमा भन्सार 0 प्रतिसत पर्छ | तर VAT तिर्नु पर्ने हुन्छ १३ प्रतिशत | १३ प्रतिशत तिरे सजिलो गरी ल्यापटप ल्याउन सकिन्छ |

Comments are closed.